mobileNet na iOS

Informujemy, że aplikacja BS Kożuchów mobileNet jest już dostępna na system operacyjny iOS w wersji minium 13.2.

 

Aplikację można pobrać i zainstalować z App Store: BS Kożuchów mobileNet w App Store

 

Aplikacja BS Kożuchów mobileNet - bezpieczny, wygodny i szybki dostęp do rachunków bankowych

  • komunikacja między aplikacją a systemem Banku jest szyfrowana,
  • dostęp do aplikacji jest chroniony indywidualnym PlNem, który jest ustalany podczas parowania urządzenia z kontem lub za pomocą odcisku palca,
  • aplikacja jest chroniona przed próbami włamania się do niej przez osoby niepowołane gdyż 3-krotne błędne podanie kodu PIN powoduje jej zablokowanie i konieczność ponownego parowania urządzenia z kontem,
  • kwota transakcji zleconych za pośrednictwem aplikacji mobilnej jest ograniczono limitami, które mogą być ustalone przez Bank, jak również przez Klienta.