Gwarancje FGP

GWARANCJE FGP

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGP, Bank może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe zabezpieczone gwarancjami FGP.

Najistotniejsze paramenty gwarancji FGP:

  1. Gwarancją może być objęty: nowy lub odnowiony kredyt obrotowy udzielony od 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  2. Docelowy kredytobiorca: średni lub duży przedsiębiorca
  3. Okres kredytu: do 24 miesięcy
  4. Okres gwarancji: do 27 miesięcy i nie dłuższy niż okres kredytu plus 3 miesiące
  5. Prowizjana rzecz BGK: pobierana z góry za cały okres i wynosi od 0,25%
  6. Gwarancja udzielana jest w ramach: pomocy publicznej
  7. Cel kredytowania: bieżące finansowanie swojej działalności gospodarczej albo finansowanie wydatków inwestycyjnych, które poprawiają płynność finansową
  8. Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
  9. Kwota gwarancji: do 200 mln PLN

Zapraszamy do odwiedzenia Oddziału Banku Spółdzielczego w Kożuchowie