Rachunek Bieżący

Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze

Oprocentowanie rachunków - 0 %

Rachunek  bieżący -służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz sprawnego prowadzenia rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych związanych z jego działalnością.

Rachunek pomocniczy - służy do gromadzenia środków na określony cel i przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.

Rachunek pomocniczy może być otwarty również wówczas kiedy rachunek bieżący znajduje się w innym Banku.

Rachunki otwierane są w:

 • PLN -złotych,

 • EUR - euro,

 • USD- dolar amerykański,

 • GBP- funt szterling zwany brytyjskim.

Rachunki rozliczeniowe umożliwiają :

 • przechowywanie środków pieniężnych,

 • swobodne dysponowanie środkami,

 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością w formie gotówkowej i bezgotówkowej,

 • składanie dyspozycji  wypłaty środków z granicę,

 • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych i w walutach,

 • korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym w złotych,

 • składanie stałych zleceń,

 • składanie poleceń zapłaty,

 • korzystanie z kart Visa Business Debetowa,

 • korzystanie z bezpiecznej wrzutni nocnej,

 • uzyskanie informacji o rachunku przy użyciu hasła.

Zarządzając środkami na rachunku, Posiadacz rachunku,  może korzystać z innych usług,  które usprawnią i  przyspieszą dokonywanie rozliczeń:

 • bankowość internetowa eBankNet - która w prosty i wygodny sposób, przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez wychodzenia z biura czy z domu pozwoli w sposób bezpieczny i szybki  płacić rachunki i przelewać pieniądze,

 • jsmsBankNet- pozwala otrzymywać informacje po każdej zmianie salda. System w ciągu kilku minut po zmianie salda wysyła komunikat z informacją o dokonanym księgowaniu. Wybierając jsmsBankNet można samemu zdecydować,  jakie informacje chcemy otrzymywać.