Karty płatnicze

Posiadacze rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych  w złotych, mogą swobodnie dysponować swoimi środkami  zgromadzonymi na rachunku, za pomocą międzynarodowej karty  płatniczej Visa Business Debetowej.

Karta umożliwia:

  • płatności bezgotówkowe za towary i usługi w kraju i za granicą ,
  • wypłaty gotówki w bankomacie,
  • wyplata gotówki za pomocą terminala POS,
  • płatności bez obecności karty, dokonywanych w Internecie.
  • dokonanie wypłaty  na terenie Polski wypłatę środków w ramach usługi cash back u akceptantów świadczących taką usługę,
  • sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę,
  • Wygodny dopasowany do indywidualnych możliwości limit wypłat gotówkowych i operacji bezgotówkowych.

Karta zabezpieczona mikroprocesorem z okresem ważności 5 lat, z możliwości automatycznego odnowienia na kolejny okres.

Utratę karty płatniczej Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia w jednej z podanych niżej jednostek:

  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A. - +48 86 215 50 50)
  • osobiście w placówce sprzedażowej  Banku;
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart po nr telefonu + 48 828 828 828

 

Wyskość limitów dla transakcji niskokwotowych od dnia 01.07.2023 r.

Transakcje internetowe

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5

 

Potrzebne formularze: wniosek o wydanie karty