w PLN

Oferta - terminowych lokat oszczędnościowych w złotych.

Oprocentowanie obowiązuje od 29.05.2020 r.

Otwierane  w oddziałach i przez internet

 

Oferta lokat otwieranych w oddziałach:

- terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych,

- oprocentowane  według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym.

- minimalna kwota lokaty 500,00 zł

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie %

1 miesięczna

0,01

3 miesięczna

do 4.999,99

od 5.000,00

 

0,18

0,20

6 miesięczna

do 4.999,99

od 5.000,00

 

0,22

0,23

12 miesięczna

do 4.9999,99

od 5.000,00

 

0,24

0,25

24 miesięczne   

0,58 kapitalizacja roczna

36 miesięczne 

0,75 kapitalizacja roczna

 

Oferta lokat otwieranych przez internet:

- terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych, z możliwością założenia przez internet.

- Oferta  jest skierowana do osób korzystających z systemu bankowości internetowej eBankNet.

- Minimalny wkład na lokatę wynosi 1.000,00 zł.

- Oprocentowanie liczone według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie %

1-  miesięczna 0,05
3 - miesięczna 0,20
6 - miesięczna 0,22
12 - miesięczna 0,25

          

Zobowiązania z tytułu rachunków   terminowych lokat oszczędnościowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)