w PLN

Oferta - terminowych lokat oszczędnościowych w złotych.

Oprocentowanie obowiązuje od 15.06.2022 r.

Otwierane  w oddziałach i przez internet

 

Oferta lokat otwieranych w oddziałach:

- terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych,

- oprocentowane  według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym.

- minimalna kwota lokaty 500,00 zł

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie %

1 miesięczna

1,65

3 miesięczna

do 4.999,99

od 5.000,00

 

2,75

2,75

6 miesięczna

do 4.999,99

od 5.000,00

 

2,85

2,85

Lokata Pożytek - 6 miesięczna (minimalna kwota lokaty 1.000,00 zł)

5,20

12 miesięczna

do 4.9999,99

od 5.000,00

 

3,65

3,65

24 miesięczne   

3,85 kapitalizacja roczna

36 miesięczne 

3,92 kapitalizacja roczna

 

Oferta lokat otwieranych przez internet:

- terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych, z możliwością założenia przez internet.

- Oferta  jest skierowana do osób korzystających z systemu bankowości internetowej eBankNet.

- Minimalny wkład na lokatę wynosi 1.000,00 zł.

- Oprocentowanie liczone według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie %

7- dniowa 0,21
1-  miesięczna 1,65
3 - miesięczna 2,75
6 - miesięczna 2,85
12 - miesięczna 3,65

          

Zobowiązania z tytułu rachunków   terminowych lokat oszczędnościowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)