w PLN

Oferta - terminowych lokat oszczędnościowych w złotych.

Oprocentowanie obowiązuje od 27.11.2023 r.

Otwierane  w oddziałach i przez internet

Lokata Świąteczna:

  • lokata wnoszona jest na okres 3 miesięcy,
  • lokata nie jest odnawialna,
  • minimalna kwota lokaty wynosi 1.000,00 zł,
  • oprocentowanie lokaty, wg stałej stopy procentowej, wynosi 5,0 % w stosunku rocznym, przez cały okres obowiązywania lokaty,
  • za wcześniejsze zerwanie lokaty deponent traci prawo do oprocentowania lokaty,
  • lokata dostępna kanałami tradycyjnymi oraz elektronicznymi.

Oferta lokat otwieranych w oddziałach:

- terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych:

- oprocentowane  według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym;

- minimalna kwota lokaty 500,00 zł:

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie %

1 miesięczna

2,05

3 miesięczna

do 4.999,99

od 5.000,00

 

3,35

3,35

6 miesięczna

do 4.999,99

od 5.000,00

 

3,45

3,45

12 miesięczna

do 4.9999,99

od 5.000,00

 

4,25

4,25

24 miesięczne   

4,45 kapitalizacja roczna

36 miesięczne 

4,50 kapitalizacja roczna

 

Oferta lokat otwieranych przez internet:

- terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych, z możliwością założenia przez internet;

- oferta  jest skierowana do osób korzystających z systemu bankowości internetowej eBankNet;

- minimalny wkład na lokatę wynosi 1.000,00 zł;

- oprocentowanie liczone według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym:

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie %

7- dniowa 1,00
1-  miesięczna 2,05
3 - miesięczna 3,35
6 - miesięczna 3,45
12 - miesięczna 4,25

    

Zobowiązania z tytułu rachunków   terminowych lokat oszczędnościowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)