Rachunek Walutowy

Rachunki walutowe - rachunki  płatne na każde żądanie otwierane dla osób o pełnej zdolności do czynności prawnej, otwarcie i prowadzenie rachunku bezpłatnie, brak minimalnej wpłaty, rachunki otwierane w dolarach amerykańskich, euro i funtach szterlingach(brytyjskich).

Rachunki oszczędnościowe. 

Rodzaj rachunku

Waluta i oprocentowanie

- walutowe oszczędnościowe

 

USD          EUR         GBP

0,00%      0,00%       0,00%

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.