ROR Podstawowy

Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony dla osób, które nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej.

 

Najważniejsze informacje:

- oprocentowanie rachunku - 0% 

- 0 zł  opłata miesięczna za prowadzenie rachunku,

- 0 zł opłata miesięczna za użytkowanie pierwszej karty,

- 0 zł opłata miesięczna za dostęp do Systemu Bankowości Internetowej,

- 0 zł opłata za przelew wewnętrzny,

- darmowych pięć określonych transakcji w miesiącu,

- darmowe wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach banku,

- darmowe wypłaty w bankomatach BS,  Grupy BPS i SGB oraz Planet Casch i KB,

- pięć wypłat gotówki Kartą Podstawową w pozostałych bankomatach w kraju,

- używanie karty do rachunku tylko w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- brak możliwości korzystania z kredytu w rachunku płatniczym.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy placówek Banku.

Rachunek jest otwierany w placówce Banku.