ROR Junior

Rachunek oszczędnościowo -  rozliczeniowy ROR Junior  przeznaczony jest  dla  osób w wieku 13-18 lat.  

Umowę rachunku bankowego zawiera osoba małoletnia wraz z Rodzicem lub Opiekunem.

Małoletni posiadacz rachunku może  swobodnie dysponować swoim środkami na rachunku mając do dyspozycji:

  • system bankowości internetowej eBankNet,
  • kartę płatniczą,
  • SMS Banking,
  • możliwość oszczędzania na lokatach internetowych.

Oprocentowanie rachunku - 0%

Posiada również dużą zaletę w postaci braku jakichkolwiek opłat za korzystanie z usług w ramach rachunku.

 

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych  objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).