Dokumenty zastrzeżone

Dokumenty zastrzeżone: Bank Spółdzielczy w Kożuchowie zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS S.A.) uczestniczy w ogólnopolskim, międzybankowym  systemie zastrzegania dokumentów w Centralnej Bazie Danych „Dokumenty Zastrzeżone” (CBD DZ), której właścicielem i administratorem jest Związek Banków Polskich. CBD DZ jest to baza danych dostępna w ramach systemu „Dokumenty Zastrzeżone” zawierająca informacje o dokumentach bądź przedmiotach zastrzeżonych, oraz inne informacje mające wpływ na wiarygodność dokumentów i ma na celu przeciwdziałanie przestępczości oraz eliminowanie nieprawidłowości w działalności  nie tylko bankowej.