ROR Senior

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR Senior  prowadzony jest dla osób które ukończyły 60 rok życia.

Elementem wyróżniającym ten rachunek jest  brak opłat za prowadzenie rachunku, jak również niższe opłaty za pozostałe produkty i usługi.

Oprocentowanie rachunku - 0%

ROR Senior jest to nowoczesny rachunek, który umożliwia korzystanie z takich usług jak:

  • korzystania z międzynarodowych  kart płatniczych Visa Classic Debetowych, pobierając zgromadzone pieniądze w bankomatach lub dokonując  płatności za zakupione towary i usługi,
  • wypłaty pieniędzy za pomocą wydanych  czeków  do rachunku lub na podstawie ustnych zleceń wypłaty składnych w oddziale przez posiadacza rachunku  lub pełnomocnika,
  • przeniesienia na Bank obowiązku przekazywania comiesięcznych stałych opłat z  tytułu rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, czynszu i innych w ramach usługi zlecenia stałego lub za pomocą polecenia zapłaty,
  • składania dyspozycji wypłaty środków za granicę, jak również możliwość  otrzymywania środków z zagranicy,
  • limitu w rachunku lub z kredytu odnawialnego w ROR,
  • system bankowości internetowej eBankNet, który  pozwala w pełni zarządzać swoim rachunkiem bez wychodzenia z domu i jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie,
  • otrzymywania komunikatów SMS, z informacją o stanie środków lub o dokonanych operacjach na rachunku,
  • uzyskania informacji o rachunku przez telefon przy użyciu hasła.

 

Wpłaty i wypłaty bez prowizji.

Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz.

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).