mobileNet

Aplikacja BS Kożuchów mobileNet - bezpieczny, wygodny i szybki dostęp do rachunków bankowych

 • komunikacja między aplikacją a systemem Banku jest szyfrowana,
 • dostęp do aplikacji jest chroniony indywidualnym PlNem, który jest ustalany podczas parowania urządzenia z kontem lub za pomocą odcisku palca,
 • aplikacja jest chroniona przed próbami włamania się do niej przez osoby niepowołane gdyż 3-krotne błędne podanie kodu PIN powoduje jej zablokowanie i konieczność ponownego parowania urządzenia z kontem,
 • kwota transakcji zleconych za pośrednictwem aplikacji mobilnej jest ograniczono limitami, które mogą być ustalone przez Bank, jak również przez Klienta.

Pozwala na:

 • Szybką i bezpieczną autoryzację transakcji zlecanych w bankowości elektronicznej eBanknet – zastępuje ona przepisywanie kodów otrzymywanych w formie SMS;
 • Dostęp do informacji o produktach, które użytkownik posiada w bankowości elektronicznej takich jak:
  -  rachunki,
  -  karty (debetowe i kredytowe),
  -  lokaty,
  -  kredyty;
 • Wyświetlanie informacji szczegółowych, w tym dostępne środki i saldo;
 • Wyświetlanie historii wykonywanych operacji i ich szczegóły oraz blokad;
 • Wykonywania transakcji:
  -  przelewów krajowych,
  -  przelewów własnych;
 • Założenie kilku profili na urządzeniu mobilnym;
 • Dostęp 24/7/365.

W celu pobrania aplikacji zaleca się skorzystanie z hiperłącza umieszczonego w systemie bankowości elektronicznej eBankNet w zakładce Mój profil > Aplikacja mobilna.