Karty płatnicze

Posiadacze  rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych   w złotych i w walutach euro,  mogą swobodnie dysponować swoimi środkami zgromadzonymi na rachunku, za pomocą międzynarodowej karty  płatniczej Visa. 

  1. Karta  Visa Business - do rachunków w złotych
  2. Karta debetowa VISA Business Euro - do rachunków walutowych w euro

Karta umożliwia Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty dokonywanie następujących transakcji:

1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych logo organizacji płatniczej, w której wydana jest karta,

2.  wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logo organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;

3. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich oznaczonych logo organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;

4.wypłaty gotówki  na terenie Polski, w kasach sklepu przy okazji płatności kartą za usługi i towary (usługa cash back), usługa cash back nie dotyczy kart walutowych, w placówkach oznaczonych logo organizacji płatniczej, w której wydana jest karta, u akceptantów świadczących taką usługę;

5. płatności dokonywanych na odległość, bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet (transakcje internetowe), telefon;

6. sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę.

Wygodny dopasowany do indywidualnych możliwości limit wypłat gotówkowych i operacji bezgotówkowych.

Karta zabezpieczona mikroprocesorem z okresem ważności 5 lat, z możliwością automatycznego odnowienia na kolejny okres.

Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z podanych niżej sposobów:

  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A. pod numerem +48 862 155 050;
  • telefonicznie za  pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem telefonu + 48 828 828 828;
  • osobiście w placówce sprzedażowej Banku;      
  • za pośrednictwem portalu kartowego; (www.kartosfera.pl)  

Zgłoszenie, o którym mowa jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty. Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania z karty.

 

Wyskość limitów dla transakcji niskokwotowych od dnia 01.07.2023 r.

Transakcje internetowe

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5

 

Potrzebne formularze: wniosek o wydanie karty.