Ubezpieczenia

Nasz Bank współpracuje z Grupą Generali.

Oferujemy ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia na życie. Nasz klient może skorzystać z:

  • ubezpieczenia gospodarstwa rolnego (obowiązkowego i dobrowolnego),
  • ubezpieczenia na życie i zdrowie kredytobiorcy,
  • ubezpieczenia dla Klientów posiadających lub starających się o kredyt hipoteczny lub mieszkaniowy,
  • ubezpieczenia komunikacyjnego; OC i AC
  • ubezpieczenia majątkowego oferowanego wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również pozostałym klientom indywidualnym,
  • ubezpieczenia osobowego (następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia (KL)).