Raport dostępności API PSD2

Spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 poniżej przedstawiamy informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2:

 

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany kwartał

Dostępność
(%)

Niedostępność
(%)

Dostępność
(%)

Niedostępność
(%)

IV kwartał 2019

99,91

0,09

99,97

0,03

I kwartał 2020

100,00

0,00

100,00

0,00

II kwartał 2020

100,00

0,00

100,00

0,00

III kwartał 2020

100,00

0,00

99,99

0,01

IV kwartał 2020

100,00

0,00

99,98

0,02

I kwartał 2021

100,00

0,00

99,97

0,03

II kwartał 2021

99,99

0,01

99,99

0,01

III kwartał 2021

99,99

0,01

99,99

0,01

IV kwartał 2021

99,98

0,02

99,97

0,03

I kwartał 2022

99,88

0,12

99,98

0,02

II kwartał 2022

99,98

0,02

100,00

0,00

III kwartał 2022

99,99

0,01

99,98

0,02

IV kwartał 2022

99,97

0,03

99,99

0,01

I kwartał 2023

99,96

0,04

99,98

0,02

II kwartał 2023

99,99

0,01

99,98

0,02

III kwartał 2023

99,99

0,01

99,98

0,02

IV kwartał 2023

100,00

0,00

99,99

0,01