Dobry kredyt

"Dobry kredyt" przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.

  • Okres kredytowania do 120 miesięcy.
  • Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi: dla klientów Banku* - 6,29%  dla kredytów udzielanych do 3 lat i 6,49% dla kredytów udzielanych powyżej 3 do 10 lat, dla pozostałych kredytobiorców - 6,59%  dla kredytów udzielanych do 3 lat i 6,79% dla kredytów udzielanych powyżej 3 do 10 lat,
  • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi: dla klientów Banku* 4,00% (min. 150,00zł.), dla pozostałych kredytobiorców 6,00% (min. 250,00 zł.)  
  • Karencja w spłacie rat do 3 miesięcy.
  • Spłata kredytu w równych ratach miesięcznych kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 13,46% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł, okres spłaty przez 24 miesiące, w równych ratach kapitałowo-odsetkowych: 23 x 444,48 zł i 1 x 444,46 zł oprocentowanie wg. stałej stopy procentowej 6,29%, prowizja od kwoty udzielonego kredytu 4,00%, ubezpieczenie: składka jednorazowa 221,00 zł. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 1.228,50 zł. w tym prowizja 400,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 11.228,50 zł. 

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

* Klient banku – osoba fizyczna  posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie  od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe.