Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna

eBankNet -  jest to System Bankowości Internetowej, w ramach którego prowadzone są konta internetowe, system ten w pełnym zakresie dostępny jest  tylko dla Posiadaczy rachunków   rozliczeniowych w złotych. eBankNet dostępny jest  przez 24 godziny na dobę,  przez 7 dni w tygodniu. System ten  jest w pełni bezpieczny ponieważ połączenie z kontem internetowym jest transmisją zaszyfrowaną. Dzięki temu wszelkie informacje, które są przesłane lub otrzymywane są dostępne tylko i wyłącznie dla uprawnionego użytkownika. Wszystkie  transakcje, które zostaną dokonane na koncie, każdorazowo wymagają   dodatkowego uwierzytelnienia poprzez wpisanie hasła jednorazowego.