Money Gram

Money Gram - to łatwy i dogodny dla każdego sposób przesyłania pieniędzy w ramach międzynarodowej sieci placówek. Twoje pieniądze będą dostarczone w 10 minut. W ramach systemu Money Gram możesz wpłacać i wypłacać w walucie europejskiej (EUR), dolarach amerykańskich (USD) oraz złotych polskich (PLN).

Z tytułu wypłaty nie jest pobiera żadna opłat za wypłacane środki.

Dokonując operacji w systemie Money Gram nie musi się być klientem naszego Banku.

Przy wypłacie środków  wypłaty konieczne jest  wypełnienie Formularza odbioru, w którym należy wpisać numer operacyjny (referencyjny, Reference number) transakcji. Wypłata przekazu osobie nieznającej numeru referencyjnego jest niemożliwa. Należy również przedstawić aktualny dokument tożsamości.

Środki z tytułu transakcji wysłanych, czyli przekazów wychodzących w systemie MoneyGram, mogą być również przyjmowane, od osób fizycznych w gotówce w PLN lub w formie obciążenia rachunku osoby wysyłającej. Zostaną one wówczas przeliczony na walutę kraju przeznaczenia

Opłata za realizację przekazów wysłanych pobierana jest w gotówce, lub w formie obciążenia rachunku osoby zlecającej , w PLN, zgodnie z ustaloną przez MoneyGram Tabelą stawek za przesyłki wysłane .

Aby wysłać środki należy wypełnić Formularz nadania oraz przedstawić ważny dokument tożsamości.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.moneygram.com