Inne usługi

Bank prowadząc swoją działalność współpracuje z wieloma instytucjami, które ułatwiają i uatrakcyjniają poczynania banku. Instytucje te chronią zarówno Bank jak i jego klientów, zwiększają możliwości banku w rozszerzeniu swojej oferty, czynią współpracę z  klientem atrakcyjną, zwiększają poczucie bezpieczeństwa, oszczędzają  jego czas ograniczając  wizyty i stanie w kolejkach.

Wybierając Nasz Bank można:

  • ubezpieczyć siebie i mienie w GRUPIE GENERALI,

  • szybko i sprawnie pobrać pieniądze przychodzące z zagranicy dzięki Money Gram, czy przekazom internetowym,

  • zastrzec dokumenty dzięki Centralnej Bazie Danych - Dokumenty Zastrzeżone.