w PLN

Lokaty terminowe - oprocentowanie  obowiązuje od 29.05.2020 r.

Lokaty w złotych oprocentowane według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym.

Minimalna kwota lokaty 500,00 zł

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie %

1 miesięczna

0,01

3 miesięczna do 4.999,99

od 5.000,00

0,18

0,20

6 miesięczna do 4.999,99

od 5.000,00

0,22

0,23

12 miesięczna do 4.9999,99

od 5.000,00

0,24

0,25

24 miesięczne

0,32 - kapitalizacja roczna

 

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)