w PLN

Lokaty terminowe - oprocentowanie  obowiązuje od 15.06.2022 r.

Lokaty w złotych oprocentowane według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym.

Minimalna kwota lokaty 500,00 zł

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie %

1 miesięczna

1,65

3 miesięczna do 4.999,99

od 5.000,00

2,75

2,75

6 miesięczna do 4.999,99

od 5.000,00

2,85

2,85

12 miesięczna do 4.9999,99

od 5.000,00

3,65

3,65

24 miesięczne

3,85 - kapitalizacja roczna

 

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)