w PLN

Lokaty terminowe - oprocentowanie  obowiązuje od 01.06.2024 r.

Lokaty w złotych oprocentowane według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym.

Minimalna kwota lokaty 1.000,00 zł

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie %

1 miesięczna

2,05

3 miesięczna 

3,35

6 miesięczna 

3,45

12 miesięczna 

4,25

24 miesięczna

4,45 - kapitalizacja roczna

 

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)