w PLN

Lokaty terminowe - oprocentowanie  obowiązuje od 27.11.2023 r.

Lokaty w złotych oprocentowane według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym.

Minimalna kwota lokaty 500,00 zł

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie %

1 miesięczna

2,05

3 miesięczna do 4.999,99

od 5.000,00

3,35

3,35

6 miesięczna do 4.999,99

od 5.000,00

3,45

3,45

12 miesięczna do 4.9999,99

od 5.000,00

4,25

4,25

24 miesięczne

4,45 - kapitalizacja roczna

 

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)