ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR, zwany także osobistym,  może założyć każda osoba posiadająca  dochody. ROR może być otwarty dla jednej osoby lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób.

Oprocentowanie rachunku  -  0%

Otwierając rachunek osobisty należy przedstawić aktualny dokument tożsamości.  

Posiadacz rachunku ROR  ma możliwość:

  • korzystania z międzynarodowych  kart płatniczych Visa Classic Debetowych, pobierając zgromadzone pieniądze w bankomatach lub dokonując  płatności za zakupione towary i usługi,
  • wypłaty pieniędzy za pomocą wydanych  czeków  do rachunku lub na podstawie ustnych zleceń wypłaty składnych w oddziale przez posiadacza rachunku  lub pełnomocnika,
  • przeniesienia na Bank obowiązku przekazywania comiesięcznych stałych opłat z  tytułu rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, czynszu i innych w ramach usługi zlecenia stałego lub za pomocą polecenia zapłaty,
  • składania dyspozycji wypłaty środków za granicę, jak również możliwość  otrzymywania środków z zagranicy,
  • korzystania z limitu w rachunku lub z kredytu odnawialnego w ROR,
  • korzystania z innych usług jak system bankowości internetowej eBankNet, który  pozwala w pełni zarządzać swoim rachunkiem bez wychodzenia z domu i jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie,
  • otrzymywania komunikatów SMS, z informacją o stanie środków lub o dokonanych operacjach na rachunku,
  • uzyskania informacji o rachunku przez telefon przy użyciu hasła.

Wpłaty i wypłaty bez prowizji.

Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz.

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)