Przekazy zagraniczne

Obrót Dewizowy

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie i jego jednostki uprawniony jest do pośrednictwa w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,  a także  do prowadzenia skupu i sprzedaży walut obcych.

Bank dokonuje operacji dewizowych  w następujących walutach:

  • EUR - euro,   

  • USD- dolar amerykański,

  • GBP- funt szterling zwany brytyjskim

Płatności w obrocie dewizowym mogą być dokonywane w walutach wymienialnych określonych wyżej lub w każdej innej walucie wymienialnej  w  tym również w polskiej. Transakcje są całkowicie bezpieczne ponieważ sieci teletransmisyjne są kilkakrotnie szyfrowane. Bank realizuje polecenie wypłaty, przelewy regulowane i przelewy SEPA  za pomocą, których można wysłać lub otrzymać środki z zagranicy  oraz przekazy internetowe.

  • Polecenie wypłaty  to zlecenie płatnicze  skierowane do lub otrzymane z innego banku krajowego lub zagranicznego, polegające na dokonaniu wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta),

  • Przelew regulowany - to  polecenie przelewu, wyrażone w EUR,  dokonane przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej  oraz Norwegii, Islandii i Lichtenteinie lub przelew zrealizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z w/w krajów.

  • Przelew SEPA - zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej  oraz Nowrwgii, Islandii, Lichtenteinie i Szwajcarii,  które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA.

Wysyłając środki za granicę należy wypełnić dyspozycję przekazu w obrocie dewizowym i zabezpieczyć środki na rachunku, z którego zostaną przekazane. Aby przelew został zrealizowany szybko i bezpiecznie należy poprawnie wpisać numer rachunku odbiorcy w standardzie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) oraz kod SWIFT/BIC banku,  do którego kierowane jest zlecenie. Kod SWIFT  jest nadawany każdemu bankowi uczestniczącemu w obrocie międzynarodowym.

Kod SWIFT dla BS Kożuchów - POLUPLPR