w walucie

Terminowe lokaty oszczędnościowe w walutach.

Oprocentowanie obowiązuje od 15.06.2022 r.

Lokaty w walutach oprocentowane według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym. 

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie i waluty

USD              EUR          GBP

1 miesięczne min. 1000,00

0,25              0,25           0,25

3 miesięczne min. 1000,00

0,25              0,25           0,25

6 miesięczne min 1000,00

0,25              0,25           0,25

Zobowiązania z tytułu rachunków   terminowych lokat oszczędnościowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)