w PLN

Lokaty  terminowe w złotych oprocentowane według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym.

Minimalna kwota lokaty 500,00 zł

oprocentowanie obowiązuje od 27.11.2023 r.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie

%

1 miesięczna

2,05

3 miesięczna do 4.999,99

od 5.000,00

3,35

3,35

6 miesięczna do 4.999,99

od 5.000,00

3,45

3,45

12 miesięczna do 4.9999,99

od 5.000,00

4,25

4,25

24 miesięczna

4,45  kapitalizacja roczna

 

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat   terminowych  objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)