w PLN

Lokaty  terminowe w złotych oprocentowane według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym.

Minimalna kwota lokaty 1.000,00 zł

oprocentowanie obowiązuje od 01.06.2024 r.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie %

1 miesięczna

2,05

3 miesięczna 

3,35

6 miesięczna 

3,45

12 miesięczna 

4,25

24 miesięczna

4,45  kapitalizacja roczna

 

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat   terminowych  objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)