w PLN

Lokaty  terminowe w złotych oprocentowane według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym.

Minimalna kwota lokaty 500,00 zł

oprocentowanie obowiązuje od 15.06.2022 r.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie

%

1 miesięczna

1,65

3 miesięczna do 4.999,99

od 5.000,00

2,75

2,75

6 miesięczna do 4.999,99

od 5.000,00

2,85

2,85

12 miesięczna do 4.9999,99

od 5.000,00

3,65

3,65

24 miesięczna

3,85  kapitalizacja roczna

 

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat   terminowych  objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)