w PLN

Lokaty  terminowe w złotych oprocentowane według zmiennej stopy liczonej w stosunku rocznym.

Minimalna kwota lokaty 500,00 zł

oprocentowanie obowiązuje od 29.05.2020 r.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie

%

1 miesięczna

0,01

3 miesięczna do 4.999,99

od 5.000,00

0,18

0,20

6 miesięczna do 4.999,99

od 5.000,00

0,22

0,23

12 miesięczna do 4.9999,99

od 5.000,00

0.24

0,25

24 miesięczna

0,32  kapitalizacja roczna

 

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat   terminowych  objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)