BFG

BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r. poz. 996).