Kredyt Obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy.

Kredyt obrotowy „BIZNES Plus”

 Lp.

Rodzaj kredytu obrotowego

Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M + marża Banku

Grupa Ryzyka kredytowego

Grupa I (normalne i pod obserwacją)

Grupa II (normalne i pod obserwacją)

Grupa III (poniżej standardu)

1.

 Do 1 roku w rachunku kredytowym

prowizja za udzielenie kredytu 2,50% min. 250,00 zł - dla posiadaczy rachunku bieżącego w BS Kożuchów

prowizja za udzielenie kredytu 3,00% min. 300,00 zł - dla pozostałych Klientów

WIBOR 3M+2,95 %

WIBOR 3M+3,15 %

WIBOR 3M+4,70 %

2.

 Powyżej 1 roku do 3 lat w rachunku kredytowym

prowizja za udzielenie kredytu 3,00% min. 300,00 zł - dla posiadaczy rachunku bieżącego w BS Kożuchów

prowizja za udzielenie kredytu 3,50% min. 350,00 zł - dla pozostałych Klientów

WIBOR 3M+3,05 %

WIBOR 3M+3,25 %

WIBOR 3M+4,95 %

3.

 Powyżej 3 lat do 5 lat w rachunku kredytowym

prowizja za udzielenie kredytu 3,50% min. 350,00 zł - dla posiadaczy rachunku bieżącego w BS Kożuchów

prowizja za udzielenie kredytu 4,00% min. 400,00 zł - dla pozostałych Klientów

WIBOR 3M+3,15 %

WIBOR 3M+3,25 %

WIBOR 3M+5,05 %

Oprocentowanie kredytu nalicza się wg stawki średniej WIBOR 3M plus marża Banku.

Wysokość stawki WIBOR 3M zmieniana będzie na początku każdego miesiąca.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt wynosi od 200,00 zł do 400,00 zł. w zależności od kwoty wnioskowanego kredytu, zgodnie z TOiPB.  

Warunkiem skorzystania z kredytu BIZNES ze stopą WIBOR 3M jest posiadanie lub założenie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie z prawidłową obsługą finansową.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 22,50% w stosunku rocznym.