Polityka prywatności

Polityka prywatności aplikacji BS Kożuchów mobileNet

Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji BS Kożuchów mobileNet.
Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.
Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
Transmisja danych pomiędzy aplikacją BS Kożuchów mobileNet a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
Aplikacja BS Kożuchów mobileNet nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.