w walucie

Lokaty terminowe walutowe o zmiennym oprocentowaniu liczonym w stosunku rocznym.

Oprocentowanie obowiązuje od 09.04.2020 r.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie i waluty

USD            EUR            GBP

1 miesięczne min. 1000,00

0,09           0,09           0,09

3 miesięczne min. 1000,00

0,10           0,10           0,10

6 miesięczne min. 1000,00

0,11           0,11           0,11

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)