w walucie

Lokaty terminowe walutowe o zmiennym oprocentowaniu liczonym w stosunku rocznym.

Oprocentowanie obowiązuje od 01.06.2024 r.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie i waluty

USD             EUR          GBP

1 miesięczne min. 1000,00

0,75              0,75           0,75

3 miesięczne min. 1000,00

0,75              0,75           0,75

6 miesięczne min. 1000,00

0,75              0,75           0,75

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)