w walucie

Lokaty terminowe walutowe o zmiennym oprocentowaniu liczonym w stosunku rocznym.

Oprocentowanie obowiązuje od 17.05.2022 r.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie i waluty

USD             EUR          GBP

1 miesięczne min. 1000,00

0,25              0,25           0,25

3 miesięczne min. 1000,00

0,25              0,25           0,25

6 miesięczne min. 1000,00

0,25              0,25           0,25

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)