Kredyt inwestycyjny z premią BGK

,,Kredyt inwestycyjny z premią termomodernizacyjną i remontową BGK” na następujących warunkach:

  1. Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka WIBOR 3M + marża Banku  w wysokości 1,34 %. Odsetki płatne są w ratach miesięcznych lub kwartalnych (w zależności  od terminu płatności rat kapitału kredytu).
  2. Raty kapitału kredytu płatne są w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Możliwa karencja spłat rat do 2 lat od daty uruchomienia kredytu.
  3. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,00 %, min. 300,00 zł. Opłata przygotowawcza   za rozpatrzenie wniosku kredytowego wynosi 300,00 zł; opłata nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji z kredytu; opłata podlega pobraniu w dniu złożenia kompletnego wniosku kredytowego w Banku.
  4. Okres kredytowania wynosi do 25 lat.
  5. Zabezpieczenie kredytu zgodnie z Instrukcją prawnych form zabezpieczeń w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie. 

Kredyt przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych na cele termomodernizacyjne i remontowe związane z termomodernizacją. 

Oprocentowanie od kapitału przeterminowanego wynosi 22,50% w stosunku rocznym.