Rachunek Bieżący i Pomocniczy

Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze

Oprocentowanie rachunków - 0%

Rachunek  bieżący otwierany dla prowadzących działalność gospodarczą lub organizacyjną,  służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz sprawnego prowadzenia rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych związanych z jego działalnością.

Rachunek pomocniczy -służy do gromadzenia środków na określony cel i przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Rachunek pomocniczy może być otwarty również wówczas kiedy rachunek bieżący znajduje się w innym Banku.

Rachunki otwierane są w:

 • złotych PLN,

 • euro EUR,

 • dolar USD,

 • funt  GBP.

Rachunki rozliczeniowe umożliwiają :

 • przechowywanie środków pieniężnych,

 • swobodne dysponowanie środkami,

 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością w formie gotówkowej i bezgotówkowej,

 • składanie dyspozycji  wypłaty środków za  granicę i otrzymywanie środków z zagranicy,

 • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych i w walutach,

 • korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym w złotych,

 • składanie stałych zleceń,

 • składanie poleceń zapłaty,

 • korzystanie z kart Visa Business Debetowa,

 • korzystanie z bezpiecznej "wrzutni nocnej".

Zarządzając środkami na rachunku, Posiadacz rachunku,  może korzystać z innych usług,  które usprawnią i  przyspieszą dokonywanie rozliczeń:

 • bankowość internetowa eBankNet - która w prosty i wygodny sposób, przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez wychodzenia z biura czy z domu pozwoli w sposób bezpieczny i szybki  płacić rachunki i przelewać pieniądze,

 • bankowość elektroniczna eCorpoNet- pozwoli oszczędzić czas i pieniądze, bez potrzeby opuszczania biura czy domu, można obserwować swój rachunek, jego historię, dokonywać poleceń przelewu bezpośrednio z systemów finansowo księgowych, z którymi system współpracuje, uzyskiwać dodatkowe informacje o rachunku w bezpieczny i szybki sposób,

 • jsmsBankNet - pozwala otrzymywać informacje po każdej zmianie salda. System w ciągu kilku minut po zmianie salda wysyła komunikat z informacją. Wybierając jsmsBankNet można zdecydować,  jakie informacje chcemy otrzymywać.