Kredyt w ROR

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku typu ROR.

Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy.

  1. Kredyt odnawialny może być udzielony na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres.
  2. Kwota kredytu jest uzależniona od wysokości stałych, miesięcznych wpływów pożyczkobiorcy oraz czasu posiadania rachunku.
  3. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30.000 zł.
  4. Kredyt oprocentowany jest wg. zmiennej stopy procentowej, która wynosi 10,40% w stosunku rocznym.
  5. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 2% min. 30,00 zł.
  6. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego wynosi 22,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.