Oszczędnościowy Efekt Plus

Rachunek oszczędnościowy EFEKT  PLUS -  służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych i nie może  być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną  działalnością gospodarczą.

 Rachunek EFEKT PLUS jest  najlepszą formą ulokowania nadwyżki finansowej.

Posiadacz rachunku po dokonaniu pierwszej wpłaty może dokonywać wpłat uzupełniających oraz swobodnie wypłacać bez ryzyka utraty oprocentowania. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Otwarcie i prowadzenie rachunków jest bezpłatne i raz w miesiącu można dokonać wypłaty bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

Rachunek przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych jak i dla osób małoletnich.

 Aby otworzyć rachunek należy okazać się aktualnym dokumentem tożsamości oraz dokonać pierwszej wpłaty.

Oprocentowanie  3,00% liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym ( obowiązuje od 01.12.2022 r.).

Odsetki dopisywane (kapitalizowane)  są  kwartalnie na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

 Minimalna pierwsza wpłata oraz utrzymujące się saldo na rachunku to  100,00 zł.