Kredyt z dopłatą z ARiMR

Kredyty preferencyjne: inwestycyjne na cele rolnicze, wspomagane przez Agencję  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat do oprocentowania lub z częściową spłatą kapitału. 

1. kredyty inwestycyjne i obrotowe klęskowe z linii K01 i K02 z dopłatą do oprocentowania z ARiMR,

2. kredyty inwestycyjne z linii RR, Z i PR  z dopłatą do oprocentowania z ARiMR,

3. kredyty z częściową spłatą kapitału z linii MRcsk.

Oprocentowanie kredytu z linii K01, K02, RR, Z i PR  jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o 2,5 punktu procentowego lub 3,5 punktu procentowego dla kredytów klęskowych udzielonych od dnia 08-08-2018 r.

Oprocentowanie kredytu z częściową spłatą kapitału z linii MRsck ustala bank i określa w umowie kredytu.