Kredyt Ekologiczny

"EKO-KREDYT" przeznaczony na:

 • zakup i montaż instalacji systemów fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych,  rekuperacji,
 • wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, domowej stacji uzdatniania wody z własnych ujęć,
 • zakup samochodów i pojazdów elektrycznych,
 • zakup rowerów oraz elektrycznych hulajnóg, skuterów i motocykli,
 • systemy dociepleń budynków,
 • zakup i montaż okien, bram garażowych, drzwi zewnętrznych termoizolacyjnych,
 • elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach,
 • urządzenia i usługi polegające na przystosowaniu samochodów spalinowych do napędu elektrycznego, zasilania LPG, gazem ziemnym itp.,
 • systemy odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
 • studnie głębinowe,
 • duży sprzęt AGD (pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki) posiadający klasę energooszczędności co najmniej A++,
 • ekoarmaturę (w szczególności termozawory, spłuczki dwufunkcyjne, krany z fotokomórką, perlatory),
 • oraz  inne towary, systemy i urządzenia które mogą być uznane przez bank za rozwiązania i inwestycje proekologiczne.

Warunki udzielenia kredytu:

 • okres kredytowania do 120 miesięcy, z możliwą karencją w spłacie rat kredytu na czas realizacji przedsięwzięcia, nie dłużej niż do 6 miesięcy,
 • oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBOR 3M plus marża Banku w wysokości 1,00% w stosunku rocznym,
 • prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi: 0,00%,
 • spłata kapitału kredytu wraz z odsetkami – raty annuitetowe płatne miesięcznie, po okresie karencji,
 • kwota kredytu – minimalna od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł, uzależniona od posiadania zdolności kredytowej oraz akceptowalnego zabezpieczenia kredytu,
 • wypłata kredytu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
 • klient ma obowiązek rozliczenia i udokumentowania 60% wartości kredytu,
 • zabezpieczenie – na zasadach wynikających z Instrukcji prawnych form zabezpieczeń kredytowych w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie, preferowane zabezpieczenie kredytu z ubezpieczeniem,
 • zdolność kredytowa, w tym progi dochodowe wnioskodawców liczone są wg obowiązującej metodyki oceny zdolności kredytowej w Banku.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 7,07% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 50 000,00 zł, okres spłaty 120 miesięcy, w równych ratach kapitałowo-odsetkowych: 119 x 576,82 zł i 1 x 576,56 zł oprocentowanie wg. zmiennej stopy procentowej (WIBOR 3M plus stała marża Banku w wysokości 1,00%) – na dzień 01.03.2024 r. = 6,85%, prowizja od kwoty udzielonego kredytu = 0,00 zł. Ubezpieczenie: brak. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 19 218,14 zł. w tym prowizja 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 19 218,14 zł. 

 

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.