ROR Student

Rachunek ROR STUDENT jest  rachunkiem  oszczędnościowo -  rozliczeniowym,  zwanym również  rachunkiem osobistym. Jest to oferta specjalna dla studentów lub uczniów szkół wyższych lub policealnych i jest przeznaczony dla osób które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia.

Oprocentowanie rachunku - 0 %

Aby  założyć rachunek wystarczy przedstawić  dowód osobisty i aktualną legitymację ucznia lub studenta .

Posiadacz rachunku ROR STUDENT ma możliwość:

  • korzystania z międzynarodowych  kart płatniczych Visa Classic Debetowych, pobierając pieniądze w bankomatach lub dokonując  płatności za zakupione towary i usługi,
  • pobierania pieniędzy za pomocą wydanych  czeków  do rachunku lub na podstawie ustnych zleceń wypłaty składnych w oddziale przez posiadacza rachunku  lub pełnomocnika,
  • przeniesienia na Bank obowiązku przekazywania comiesięcznych stałych opłat z  tytułu rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, czynszu i innych w ramach usługi zlecenia stałego lub za pomocą polecenia zapłaty,
  • składania dyspozycji wypłaty środków za granicę, jak również możliwość  otrzymywania środków z zagranicy,
  • korzystania z limitu w rachunku lub z kredytu odnawialnego w ROR,
  • korzystania z innych usług jak system bankowości internetowej eBankNet, który  pozwala w pełni zarządzać swoim rachunkiem bez wychodzenia z domu i jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie,
  • otrzymywania komunikatów SMS, z informacją o stanie środków lub o dokonanych operacjach na rachunku,
  • uzyskania informacji o rachunku przez telefon przy użyciu hasła.

Wpłaty i wypłaty bez prowizji.

Otwarcie i prowadzenie bez prowizji

Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz.

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych  objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.