Dokumenty zastrzeżone

Dokumenty zastrzeżone: Bank Spółdzielczy w Kożuchowie zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS S.A.) uczestniczy w ogólnopolskim, międzybankowym  systemie zastrzegania dokumentów w Centralnej Bazie Danych „Dokumenty Zastrzeżone” (CBD DZ), której właścicielem i administratorem jest Związek Banków Polskich. CBD DZ jest to baza danych dostępna w ramach systemu „Dokumenty Zastrzeżone” zawierająca informacje o dokumentach bądź przedmiotach zastrzeżonych, oraz inne informacje mające wpływ na wiarygodność dokumentów i ma na celu przeciwdziałanie przestępczości oraz eliminowanie nieprawidłowości w działalności  nie tylko bankowej.

Zastrzeżenie to czynność, w wyniku której następuje wyeliminowanie z obiegu utraconych lub wycofanych dokumentów poprzez złożenie w dowolnej jednostce danego Banku Spółdzielczego wniosku o dokonanie zastrzeżenia, zastrzeżenie może być dokonane również telefonicznie lub faksem. Zgłoszenie zastrzeżenia natychmiast wpisywane jest do bazy danych Dokumentów Zastrzeżonych, z której korzystają nie tylko banki ale szereg innych instytucji.

Aby zastrzec dokument należy zgłosić się do Banku podając rodzaj i numer seryjny utraconego dokumentu.

Dokumenty podlegające zastrzeganiu to:

 • dowód osobisty,
 • dowód tymczasowy,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • książeczka marynarska,
 • książeczka wojskowa,
 • czek,
 • książeczka oszczędnościowa do rachunku z wkładami płatnymi na każde żądanie (książeczka obiegowa),
 • rachunek bankowy,
 • dokument zagraniczny,
 • dowód rejestracyjny,
 • czek podróżny,
 • karta stałego pobytu,

Bank Spółdzielczy dokonuje zastrzeżeń we własnym imieniu lub na wniosek ( zlecenie) innych osób będących klientami Banku lub na wniosek osób nie będących klientami Banku, chroniąc w ten sposób osobę, która utraciła dokument w wyniku kradzieży lub zgubienia.

Każde bezprawne użycie zastrzeżonego dokumentu spowoduje wezwanie Policji.

Zastrzeżenie utraconego dokumentu może nas ustrzec prze przykrymi skutkami.

 

Szczegółowe informacje  na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl

Wstecz