O nas

Grupa BPS

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie działa w ramach grupy banków spółdzielczych  zrzeszonych  z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA (BPS SA). Grupę BPS tworzy 359 banków spółdzielczych i Bank BPS SA, jako bank zrzeszający.

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą centrali w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie przez Gospodarczy Bank Południowo Zachodni SA pięciu banków:  Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, oraz Warmińsko - Mazurskiego Banku Regionalnego SA.

Poprzez sieć prawie 4000 placówek, Grupa BPS świadczy usługi małym i średnim przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz klientom detalicznym.

Grupa BPS specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i jego otoczenia, wspiera polską wieś w dostosowywaniu do unijnych standardów. Istotnym elementem jej strategii jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości. Łączy  tradycyjne idee spółdzielczości z nowoczesnością, oferując rolnikom i przedsiębiorcom tradycyjne i nowoczesne produkty bankowe, m.in. związane z bankowością internetową,  czy międzynarodowe karty.

Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. stanowią około 62% wszystkich banków  spółdzielczych działających w kraju. Zachowując  samodzielność funkcjonowania i tożsamość spółdzielczą,  banki spółdzilecze konsekwentnie realizują misję służenia rozwojowi swoich członków i klientów.

Bank Polskiej Spółdzielczości SA reprezentuje polski sektor bankowości spółdzielczej poprzez członkostwo w Komitecie Wykonawczym Confederation Internationale des Banques Populares - CIBP, międzynarodowej organizacji zrzeszającej banki spółdzielcze z 18 krajów na całym świecie.

Wstecz