O nas

Zasady polityki informacyjnej

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie informuje, że w  zakresie wykonania następujących przepisów:

 1. Rozporządzenia 575/2013 UE (Rozporządzenie CRR),
 2. Rozporządzenia 1423/2013 UE,
 3. Rozporządzenia 2015/1555 UE,
 4. Ustawy Prawo bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem art. 111a,
 5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie zarządzania ryzykiem,
 6. Zasad ładu korporacyjnego KNF,
 7. Rekomendacji „M” KNF,
 8. Rekomendacji „P” KNF,

posiada opracowany dokument "Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Kożuchowie".

Polityka zawiera:

 1. Zasady ujawniania informacji,
 2. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji,
 3. Zakres ujawniania informacji.

Dokument Polityka informacyjna oraz Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Kożuchowie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.  a także  informacje z lat poprzednich, udostępniane są klientom w formie papierowej w Oddziałach Banku: w Kożuchowie, ul. Klasztorna 4, Nowym Miasteczku, ul Rynek 25, Kargowej, ul. Rynek 2, Nowej Soli, oś Konstytucji 3 Maja 9D, w obecności Dyrektora Oddziału lub osoby przez niego wskazanej, w godzinach urzędowania placówki. 

Wstecz