BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Sobota 23 Marca 2019 r.  
Pelagii, Feliksa, Zbysława

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Główna   /   

Treść strony

WITAMY!
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie działa w ramach zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. Posiada Oddziały w Kożuchowie, Nowym Miasteczku w Kargowej i w Nowej Soli oraz Filie w Kożuchowie i w Trzebiechowie. Działa na obszarze powiatów: nowosolskiego, żagańskiego, zielonogórskiego, świebodzińskiego i miasta na prawach powiatu Zielona Góra z terenu województwa lubuskiego, wolsztyńskiego z terenu województwa wielkopolskiego, głogowskiego z terenu województwa dolnośląskiego. Zbudowanie banku silnego kapitałowo, cieszącego się pełnym zaufaniem, odpowiadającego potrzebom swoich członków i klientów, to cel stawiany przez kierownictwo banku.

Aktualności

Aktualności
2019.03.12
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kożuchowie

Kożuchów, 11.03.2019 r.

L. Dz. 58/2019

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

       Działając na podstawie art. 39 Prawa Spółdzielczego /Dz. U. z 2018 r., poz. 1285/ oraz § 22 Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Kożuchowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 1100  w Restauracji „Helena” w Kożuchowie przy ul. Zielonogórskiej 24.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i  Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego  w Kożuchowie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Wybór Komisji ds. Odpowiedniości
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2018 r., przedstawienie bilansu BS Kożuchów oraz informacji z wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2018 r. oraz przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.
 11. Omówienie wyników oceny realizacji Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.
 12. Omówienie wyników oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 13. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie wraz z oceną kolegialną Rady Nadzorczej jako organu.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 •   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2018 r.                      (Uchwała Nr 2),
 •   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. (Uchwała Nr 3),
 •   podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r. (Uchwała Nr 4),
 •   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  za 2018 r.                    (Uchwała Nr 5),
 •   udzielenie absolutorium Członkom Zarządu (Uchwała Nr 6),
 •   określenia górnej granicy zobowiązań (Uchwała Nr 7),
 • uchwalenia kierunków działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej na 2019 r.                    (Uchwała Nr 8),
 •   Wybór delegata Banku Spółdzielczego w Kożuchowie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych (Uchwała Nr 9).

   16. Wolne wnioski.

   17. Zamknięcie obrad.                                  

                                                                                                          ZARZĄD

                                                                                    Banku Spółdzielczego w Kożuchowie

                                                                                   

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz bilans
i rachunek wyników są do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.

 

2019.02.05
Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie

ZAWIADOMIENIE

 

    Zarząd Banku Spółdzielczego w Kożuchowie działając zgodnie § 37 pkt 7 Statutu Banku  zawiadamia wszystkich Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich z poniżej podanych miejscowości odbędą się w dniach:

 

 

1. 22.02.2019 r. w siedzibie Banku Spółdzielczego w Kożuchowie przy ul. Klasztornej 4,  67-120 Kożuchów – dwie grupy członkowskie:

 • Godzina 11:00 - z miejscowości: Kożuchów, Mirocin Górny, Mirocin Średni, Mirocin Dolny, Studzieniec, Książ Śląski, Radwanów, Broniszów, Stypułów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Kolonia Górska, Słocina, Bulin,  Cisów,
 • Godzina 13:00 - z miejscowości: Kożuchów, Bielice, Czciradz, Lasocin, Solniki, Sokołów, Dziadoszyce, Drwalewice, Zawada i członkowie zamieszkali poza gminą Kożuchów,

 

2. 25.02.2019 r. w siedzibie O/BS Nowe Miasteczko przy ul. Rynek 25, 67-124 Nowe Miasteczko o godzinie 16:00 - jedna grupa członkowska: z miejscowości: Nowe Miasteczko, Borów Wielki, Borów Polski, Szyba , Gołaszyn, Konin, Popęszyce, Nieciecz, Miłaków, Rejów, Żuków i członkowie zamieszkali poza gminą Nowe Miasteczko.

 

3. 21.02.2019 r. w siedzibie O/BS Nowa Sól, Os. Konstytucji 3 Maja 9D, 67-100 Nowa Sól o godzinie 16:00 – jedna grupa członkowska z miejscowości: Nowa Sól, Gmina Nowa  Sól   i  członkowie zamieszkali poza gminą Nowa Sól.

 

4. 20.02.2019 r. w siedzibie O/BS Kargowa przy ul. Rynek 2, 66-120 Kargowa o godzinie 16:00 - jedna grupa członkowska z miejscowości: Kargowa, Jaromierz Stary, Jaromierz Nowy, Obra Dolna, Smolno Wielkie, Smolno Małe, Wojnowo, Chwalim, Karszyn, Dąbrówka i członkowie zamieszkali poza gminą Kargowa.        

 

 

 

                                                                                              ZAPRASZAMY!

2018.11.08
Informacja w sprawie rozliczeń w dniu 12.11.2018 r.
Informacja w sprawie rozliczeń w dniu 12.11.2018 r.

Szanowni Klienci,

 

informujemy, że w dniu 12.11.2018 r. wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Kożuchowie będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia elektroniczne dokonywane w systemach eBankNet oraz eCorpoNet będą dostępne i obsługiwane jak w dni powszednie. 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1112206 osób