BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Czwartek 9 Grudnia 2021 r.  
Wiesława, Leokadii, Joachima

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

  • BLIK
  • mojeID
  • Diners Club International

Nawigacja

Kredyty   /   Klienci biznesowi   /   Kredyty w rachunku bieżącym   /   

Treść strony

Kredyty w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt ten jest postawiony do dyspozycji Klienta w jego rachunku bieżącym.

Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielony na okres do 12 miesięcy, przy zabezpieczeniu w formie hipoteki lub zastawu rejestrowego, możliwe jest udzielenie kredytu na okres do 24 miesięcy.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 11,2% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

Nasz Bank oferuje:

 Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym „BIZNES Plus”

 

Lp.

 

 

Rodzaj kredytu

obrotowego

Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M + marża Banku

Grupa Ryzyka kredytowego

Grupa I

(normalne i pod obserwacją)

Grupa II (normalne i pod obserwacją)

Grupa III

(poniżej standardu)

1

Do 1 roku w rachunku bieżącym

WIBOR 3M

+

3,25 %

WIBOR 3M

+

3,45 %

WIBOR 3M

+

4,95 %

2

Powyżej 1 roku do 2 lat w rachunku bieżącym

WIBOR 3M

+

3,25 %

WIBOR 3M

+

3,45 %

WIBOR 3M

+

4,95 %

   

     Oprocentowanie kredytu nalicza się wg stawki średniej WIBOR 3M plus marża Banku.

     Wysokość stawki WIBOR 3M zmieniana będzie na początku każdego miesiąca

     Od udzielonego kredytu Bank będzie pobierał prowizje i opłaty w następujących 

     Wysokościach:

       Prowizje i opłaty od kredytu BIZNES Plus

 

Obrotowy w rachunku bieżącym:

do 1 roku

pow. 1 roku do 2 lat

 

 

2,50 %

5,00%

 

 

min. 250,00 zł

min. 400,00 zł

 

Prowizja za gotowość finansową

2,00 %

w stosunku rocznym

Od salda niewykorzystanej kwoty kredytu

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

od 200,00 zł do 400,00 zł

w zależności od wnioskowanej kwoty kredytu 

Wg TOiP

Pozostałe opłaty i prowizje

x

x

Wg TOiP

 

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
  • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
  • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
  • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1678359 osób