BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Czwartek 9 Grudnia 2021 r.  
Wiesława, Leokadii, Joachima

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • BLIK
 • mojeID
 • Diners Club International

Nawigacja

Kredyty   /   Klienci indywidualni   /   Kredyty hipoteczne   /   

Treść strony

Kredyty konsumpcyjne hipoteczne

„Dobry kredyt hipoteczny Plus ” udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków uzyskanych z kredytu.

 1. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN.
 2. Maksymalna kwota do jakiej Bank udziela kredytu to 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
 3. Okres kredytowania wynosi od 1 roku do 25 lat.
 4. Można skorzystać z karencji w spłacie kapitału w terminie do 3 miesięcy od daty uruchomienia kredytu.
 5. Kredyt oprocentowany jest wg. stawki WIBOR 3M + marża Banku.
 6. Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:
 • weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową;
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mieszkalnej, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości  stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

        7. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 3,00 % dla klientów banku* i   5,00 % dla pozostałych klientów, min. 500,00 PLN. 

Oprocentowanie kredytu:   

 •  do 10 lat                                      WIBOR 3M + marża Banku 3,32%                                                            
 •  pow. 10 lat                                   WIBOR 3M + marża Banku 3,52%               

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 11,20% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.    

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,69 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 50 000 PLN, okres kredytowania: 60 miesięcy;   oprocentowanie kredytu: 5,04 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 3,32%. Równe raty miesięczne: 59 rat po 944,55 PLN i 1 rata 944,59 PLN, łączna liczba rat: 60. Całkowity koszt kredytu 8.392,04 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 6.673,04 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 500 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia się następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych  dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 58.392,04 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Dobry kredyt hipoteczny Plus” na 9 września 2019 r.

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

* Klient banku – osoba fizyczna  posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie  od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1678365 osób