BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Czwartek 9 Grudnia 2021 r.  
Wiesława, Leokadii, Joachima

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • BLIK
 • mojeID
 • Diners Club International

Nawigacja

Kredyty   /   Klienci indywidualni   /   

Treść strony

Kredyty dla klientów indywidualnych

Kredyty dla klientów indywidualnych przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.

1. Kredyty adresowane są do osób fizycznych, osiągających dochody z tytułu:

 • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i kontraktu menedżerskiego;
 • emerytury;
 • renty inwalidzkiej;
 • renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku;
 • renty strukturalnej;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • wykonywania wolnego zawodu;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • umowy najmu lokalu;
 • umowy cywilno – prawnej;
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • dywidendy i odsetek z tytułu posiadanych aktywów finansowych.

2. Bank udziela kredytów w złotych.

3. Oprocentowanie kredytu, w zależności od okresu kredytowania, może być stałe albo zmienne.

 • Wysokość i rodzaj stóp procentowych ustalana jest Uchwałą Zarządu Banku.
 • Kwota kredytu nie może być niższa niż 500 zł z zastrzeżeniem uregulowań szczegółowych.
 • Przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów, rodzaju oferty.
 • Jeżeli o kredyt wnioskuje dwóch lub więcej klientów przy określaniu maksymalnej kwoty kredytu przyjmuje się sumę ich dochodów netto.
 • Okres kredytowania uzależniony jest od:
  - kwoty kredytu;
  - zdolności kredytowej kredytobiorcy/ców;
  - rodzaju oferty.
 • Maksymalny okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju oferty.
 • Spłata kredytu wraz z odsetkami może następować metodą:
  1. rat równych (annuitetowych), gdzie każda rata kapitałowo-odsetkowa jest równa, przy czym rata kapitałowa z każdym miesiącem rośnie a rata odsetkowa maleje (odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia);
  2. rat malejących, gdzie rata kapitałowo-odsetkowa składa się z równych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od aktualnego zadłużenia (ich wysokość maleje z każdym kolejnym miesiącem).

DRODZY KLIENCI - SPECJALNE OFERTY !

Kredyt konsumpcyjny ,,Jubileusz 75”

   • okres kredytowania do 36 miesięcy, z możliwą karencją w spłacie rat kredytu do 3 miesięcy
   • spłata kapitału kredytu wraz z odsetkami – raty annuitetowe płatne miesięcznie
   • kwota kredytu – do 30.000,00 zł, uzależniona od posiadania zdolności kredytowej oraz akceptowalnego zabezpieczenia kredytu
   • wypłata kredytu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
   • oprocentowanie kredytu wg stałej stopy procentowej w wysokości 4,59 % w stosunku rocznym
   • prowizja od udzielonego kredytu wynosi 2,50 %, minimum 150,00 zł
   • prowizja dla kredytu z ubezpieczeniem 0,50 %, minimum 150,00 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi   6,47% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł, okres spłaty 36 miesięcy w równych ratach 35 x 297,87 zł i 1 x 298,02 zł. Prowizja w wysokości 2,5 %. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi  973,47 zł, w tym prowizja 250,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 10.973,47 zł.

1. "Dobry kredyt" przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.
 • Okres kredytowania do 120 miesięcy.
 • Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi: dla klientów Banku* - 6,29%  dla kredytów udzielanych do 3 lat i 6,49% dla kredytów udzielanych powyżej 3 do 10 lat, dla pozostałych kredytobiorców - 6,59%  dla kredytów udzielanych do 3 lat i 6,79% dla kredytów udzielanych powyżej 3 do 10 lat,
 • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi: dla klientów Banku* 4,00% (min. 150,00zł.), dla pozostałych kredytobiorców 6,00% (min. 250,00 zł.)  
 • Karencja w spłacie rat do 3 miesięcy.
 • Spłata kredytu w równych ratach miesięcznych kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych).

 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 13,46% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł, okres spłaty przez 24 miesiące, w równych ratach kapitałowo-odsetkowych: 23 x 444,48 zł i 1 x 444,46 zł oprocentowanie wg. stałej stopy procentowej 6,29%, prowizja od kwoty udzielonego kredytu 4,00%, ubezpieczenie: składka jednorazowa 221,00 zł. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 1.228,50 zł. w tym prowizja 400,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 11.228,50 zł. 

2. Kredyt "Dobry Kredyt Mieszkaniowy Plus" przeznaczony na cele mieszkaniowe.
 • Okres kredytowania do 300 miesięcy.
 • Oprocentowanie kredytu wg. stawki  WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 3,05% 
 • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu dla klientów banku 3,00%, dla pozostałych klientów 5,00% nie mniej niż 500,00 zł.
 • Karencja w spłacie rat do 24 miesięcy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,27 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 4,77 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 3,05%. Równe raty miesięczne: 239 rat po 1 294,98 PLN i 1 rata 1.294,49 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 117.013,71 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 110.794,71 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6.000 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia się następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych  dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 317.013,71 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Dobry kredyt mieszkaniowy Plus” na 10 września 2019 r.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 11,20% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.
Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

* Klient banku – osoba fizyczna  posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie  od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe.

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1678364 osób