BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Czwartek 18 Sierpnia 2022 r.  
Heleny, Bronisława, Ilony

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • BLIK
 • mojeID
 • Diners Club International

Nawigacja

Kredyty   /   

Treść strony

Bank Spółdzielczy w Kożuchowe posiada szeroką ofertę kredytów: 

 • dla klientów indywidualnych: na cele konsumpcyjne i mieszkaniowe,
 • dla klientów biznesowych i rolników: na finansowanie bieżącej działalności oraz na jej rozwój,
 • dla wspólnot mieszkaniowych na finansowanie remontów posiadanych nieruchomości mieszkaniowych.

Klientom indywidualnym posiadającym Rachunek Oszczędnościowo –Rozliczeniowy, a także klientom prowadzącym działalność gospodarczą i rolniczą, posiadającym Rachunek Bieżący w naszym Banku, oraz stałym Klientom, oferujemy możliwość kredytowania na korzystniejszych warunkach i uproszczenie procedur przy wnioskowaniu i przyznawaniu kredytu.

Bank, przy współpracy z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., oferuje szeroki wybór produktów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenie na Życie Kredytobiorców. 
 
 

Szczegóły rozwiązań dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot mieszkaniowych

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania powalające m.in.: odroczyć ratę kredytu lub odnowić okres kredytowania.
 

Dla       Klientów          indywidualnych:
Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 6 miesięcy
 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

Dla  przedsiębiorców, rolników oraz wspólnot  mieszkaniowych:

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 3 miesięcy
 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres do 6 miesięcy
 • części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu
 • raty odsetkowej na okres do 3 miesięcy

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów obrotowych
 • kredytów inwestycyjnych

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się na stronie internetowej BS Kożuchów: www.bskozuchow.pl.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 •  bankowości elektronicznej eBankNet i eCorpoNet
 • adresu e-mail: – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Kożuchowie, ul. Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”
 • w Oddziałach Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w Oddziale Banku
 • korespondencyjnie

Podpisanie aneksu korespondencyjnie

 1. aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 2. prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 3. wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:
  Bank Spółdzielczy w Kożuchowie

adres Oddziału Banku.
z dopiskiem „Odroczenie rat COVID - 19”

 1. Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Oddziały Banku Spółdzielczego w Kożuchowie mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Oddziału.

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1817431 osób