BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Czwartek 9 Grudnia 2021 r.  
Wiesława, Leokadii, Joachima

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • BLIK
 • mojeID
 • Diners Club International

Nawigacja

Kredyty   /   Wspólnoty   /   Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych   /   

Treść strony

Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych

Kredyt inwestycyjny „Dobra Wspólnota 20” przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.

Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków

 1. refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt;
 2. poniesione wydatki są udokumentowane;
 3. zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji.

Oprocentowanie kredytu wynosi:       WIBOR 3M + marża banku 2,09%.

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,00 %, min. 300,00 zł. Opłata przygotowawcza   za rozpatrzenie wniosku kredytowego wynosi 300,00 zł; opłata nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji z kredytu; opłata podlega pobraniu w dniu złożenia kompletnego wniosku kredytowego w Banku.

     Kredyt udzielany jest na okres do 300 miesięcy.

Karencja w spłacie kapitału (tj. określony w Umowie okres od dnia wypłaty  kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty pierwszej raty kapitału) nie może być dłuższa niż 24 miesiące, liczona od dnia wypłaty kredytu.

Spłata kredytu może następować wg poniższych dwóch wariantów:

 1. w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (metoda annuitetowa);
 2. w ratach malejących, obejmujących stałą kwotę kapitału i kwotę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia.

Środki na spłatę rat kapitałowych i odsetek pobierane są z rachunku bieżącego - na którym ewidencjonowane są środki z przeznaczeniem na fundusz remontowy lub pomocniczego - celowego z przeznaczeniem na fundusz remontowy, prowadzonego przez Bank.

,,Kredyt inwestycyjny z premią termomodernizacyjną i remontową BGK” na następujących warunkach:

 

 1. Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka WIBOR 3M + marża Banku  w wysokości   2,09 %. Odsetki płatne są w ratach miesięcznych lub kwartalnych (w zależności  od terminu płatności rat kapitału kredytu).
 2. Raty kapitału kredytu płatne są w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Możliwa karencja spłat rat do 2 lat od daty uruchomienia kredytu.
 3. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,00 %, min. 300,00 zł. Opłata przygotowawcza   za rozpatrzenie wniosku kredytowego wynosi 300,00 zł; opłata nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji z kredytu; opłata podlega pobraniu w dniu złożenia kompletnego wniosku kredytowego w Banku.
 4. Okres kredytowania wynosi do 25 lat.
 5. Zabezpieczenie kredytu zgodnie z Instrukcją prawnych form zabezpieczeń w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie. 

Kredyt przeznaczony jest dla Wspólnot Mieszkaniowych na cele termomodernizacyjne i remontowe związane z termomodernizacją. 

Oprocentowanie od kapitału przeterminowanego wynosi 11,2% w stosunku rocznym.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1678274 osób