BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Czwartek 9 Grudnia 2021 r.  
Wiesława, Leokadii, Joachima

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • BLIK
 • mojeID
 • Diners Club International

Nawigacja

Główna   /   

Treść strony

WITAMY!
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie działa w ramach zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. Posiada Oddziały w Kożuchowie, Nowym Miasteczku w Kargowej i w Nowej Soli oraz Filie w Kożuchowie i w Trzebiechowie. Działa na obszarze powiatów: nowosolskiego, żagańskiego, zielonogórskiego, świebodzińskiego i miasta na prawach powiatu Zielona Góra z terenu województwa lubuskiego, wolsztyńskiego z terenu województwa wielkopolskiego, głogowskiego z terenu województwa dolnośląskiego. Zbudowanie banku silnego kapitałowo, cieszącego się pełnym zaufaniem, odpowiadającego potrzebom swoich członków i klientów, to cel stawiany przez kierownictwo banku.

Aktualności

Aktualności
2021.06.07
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kożuchowie

Kożuchów, 07-06-2021 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Działając na podstawie art. 39 Prawa Spółdzielczego /Dz. U. z 2021 r., poz. 648/  oraz § 22 Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Kożuchowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 23 czerwca 2021 r. o godz. 1100  w Restauracji „Pod Lipami” w Kożuchowie przy pl. Kopernika 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kożuchowie (Uchwała Nr 1).
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Wybór Komisji ds. Odpowiedniości.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2020 r., przedstawienie sprawozdania finansowego BS Kożuchów oraz informacji z wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2020 r. oraz przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r.
 11. Sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie w 2020 r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka  w Warszawie Oddział we Wrocławiu.
 12. Omówienie wyników oceny realizacji Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Kożuchowie (Uchwała Nr 2).
 13. Omówienie wyników oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 14. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie wraz z oceną kolegialną Rady Nadzorczej jako organu (Uchwała Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
 15. Omówienie zmian do Statutu Banku.
 16. Omówienie projektu Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 17. Omówienie projektu Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.
 18. Dyskusja.
 19. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2020 r. (Uchwała Nr 10),
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. (Uchwała Nr 11),
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r. (Uchwała Nr 12),
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego za 2020 r. (Uchwała Nr 13),
 • udzielenie absolutorium Członkom Zarządu (Uchwała Nr 14, 15, 16),
 • określenia górnej granicy zobowiązań (Uchwała Nr 17),
 • uchwalenia kierunków działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej na 2021 r. (Uchwała Nr 18),
 • wprowadzenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie (Uchwała Nr 19),
 • uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie (Uchwała Nr 20),
 • uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie (Uchwała Nr 21),
 • uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie (Uchwała Nr 22).
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

               

                                                                                                                                   ZARZĄD

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie finansowe  i rachunek wyników są do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.

 

Jeżeli Zebranie nie odbędzie się w powyższym terminie, Zarząd ustala II termin Zebrania Przedstawicieli w tym samym dniu i miejscu o godz. 11:15 .

 

2021.04.29
Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

2021.04.26
Zebrania Grup Członkowskich

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kożuchowie
działając zgodnie § 37 pkt 7 Statutu Banku
zawiadamia wszystkich Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich
z poniżej podanych miejscowości odbędą się w dniach:

 

10.05.2021 r. w siedzibie Banku Spółdzielczego w Kożuchowie przy ul. Klasztornej 4, 67-120 Kożuchów – dwie grupy członkowskie:

 • Godzina 11:00 - z miejscowości: Kożuchów, Mirocin Górny, Mirocin Średni, Mirocin Dolny, Studzieniec, Książ Śląski, Radwanów, Broniszów, Stypułów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Kolonia Górska, Słocina, Bulin,  Cisów,
 • Godzina 13:00 - z miejscowości: Kożuchów, Bielice, Czciradz, Lasocin, Solniki, Sokołów, Dziadoszyce, Drwalewice, Zawada i członkowie zamieszkali poza gminą Kożuchów,

12.05.2021 r. w siedzibie O/BS Nowe Miasteczko przy ul. Rynek 25, 67-124 Nowe Miasteczko
o godzinie 15:50
- jedna grupa członkowska: z miejscowości: Nowe Miasteczko, Borów Wielki, Borów Polski, Szyba , Gołaszyn, Konin, Popęszyce, Nieciecz, Miłaków, Rejów, Żuków i członkowie zamieszkali poza gminą Nowe Miasteczko.

 

11.05.2021 r. w siedzibie O/BS Nowa Sól, Os. Konstytucji 3 Maja 9D, 67-100 Nowa Sól
o godzinie 15:50
– jedna grupa członkowska z miejscowości: Nowa Sól, Gmina Nowa  Sól   i  członkowie zamieszkali poza gminą Nowa Sól.

 

13.05.2021 r. w siedzibie O/BS Kargowa przy ul. Rynek 2, 66-120 Kargowa
o godzinie 15:50 - jedna grupa członkowska z miejscowości: Kargowa, Jaromierz Stary, Jaromierz Nowy, Obra Dolna, Smolno Wielkie, Smolno Małe, Wojnowo, Chwalim, Karszyn, Dąbrówka i członkowie zamieszkali poza gminą Kargowa.        

 

 

 

 

                                                                                              ZAPRASZAMY!

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1678287 osób