BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Czwartek 27 Czerwca 2019 r.  
Cyryla, Władysława, Maryli

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

  • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
  • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Rolnicy   /   Kredyty obrotowe   /   

Treść strony

Kredyty obrotowe

 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych.
 

Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta.

Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako długoterminowy.

Spłata kredytu obrotowego następuje w ratach dogodnych dla Klienta, a terminy spłaty  kredytu powinny być dostosowane do cyklu obrotowego działalności.

1) Kredyt obrotowy „BIZNES Plus”

Lp.

 

 

Rodzaj kredytu

obrotowego

Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M + marża Banku

Grupa Ryzyka kredytowego

Grupa I

(normalne i pod obserwacją)

Grupa II (normalne i pod obserwacją)

Grupa III

(poniżej standardu)

1

Do 1 roku w rachunku kredytowym

WIBOR 3M

+

2,95 %

WIBOR 3M

+

3,15 %

WIBOR 3M

+

4,70 %

2

Powyżej 1 roku do 3 lat w rachunku kredytowym

 

WIBOR 3M

+

3,05 %

WIBOR 3M

+

3,25 %

WIBOR 3M

+

4,95 %

3

Powyżej 3 lat do 5 lat w rachunku kredytowym

 

WIBOR 3M

+

3,15 %

WIBOR 3M

+

3,25 %

WIBOR 3M

+

5,05 %

 

      Oprocentowanie kredytu nalicza się wg stawki średniej WIBOR 3M plus marża Banku.

     Wysokość stawki WIBOR 3M zmieniana będzie na początku każdego miesiąca.

      Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi od 100,00 zł do 300,00 zł w zależności od kwoty kredytu.

      Prowizja wynosi:

- do 1 roku 2,00% min. 200,00 zł 

- pow. 1 roku do 3 lat 2,50% min. 250,00 zł

- pow. 3 lat 3,50% min. 300,00 zł     

      Warunkiem skorzystania z kredytu BIZNES ze stopą WIBOR 3M jest posiadanie lub założenie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie z prawidłową obsługą finansową.

 

"Kredyt rolniczy nawozowy 2019" na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej.

Kredyt jest krótkoterminowy z okresem spłaty do 12 miesięcy.

Kwota kredytu do 1.500,00 zł. na 1 ha użytków rolnych.

Kredyt oprocentowany jest wg. zmiennej stopy procentowej, która wynosi tylko 6,50% w stosunku rocznym.

Dla Klienta posiadającego rachunek bieżący lub ROR prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 2,00%, dla pozostałych Klientów  3,00%. Minimalna  stawka prowizji wynosi nie mniej niż 200,00 zł.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
  • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
  • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
  • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1161913 osób