BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Sobota 20 Stycznia 2018 r.  
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Klienci biznesowi   /   Kredyty w rachunku bieżącym i rewolwingowy   /   

Treść strony

Kredyty w rachunku bieżącym i rewolwingowy

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt ten jest postawiony do dyspozycji Klienta w jego rachunku bieżącym.

Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielony na okres do 12 miesięcy, przy zabezpieczeniu w formie hipoteki lub zastawu rejestrowego, możliwe jest udzielenie kredytu na okres do 24 miesięcy.

Kredyt oprocentowany jest wg. zmiennej stopy procentowej, ustalonej Uchwałą Zarządu Banku.

 

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy, który jest stałym Klientem Banku i posiada rachunek bieżący w Banku.

Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym, odnawialnym w trakcie trwania umowy kredytu.

Oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej Uchwałą Zarządu Banku. 

Oprocentowanie kredytów: w rachunku bieżącym i rewolwingowego już od 7,00% w stosunku rocznym. 

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

Od 11.07.2016 r. nasz Bank oferuje:

 Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym „BIZNES”

 

Lp.

 

 

Rodzaj kredytu

obrotowego

Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M + marża Banku

Grupa Ryzyka kredytowego

Grupa I

(normalne i pod obserwacją)

Grupa II (normalne i pod obserwacją)

Grupa III

(poniżej standardu)

1

Do 1 roku w rachunku bieżącym

WIBOR 3M

+

2,75 %

WIBOR 3M

+

2,95 %

WIBOR 3M

+

4,50 %

2

Powyżej 1 roku do 2 lat w rachunku bieżącym

WIBOR 3M

+

2,75 %

WIBOR 3M

+

2,95 %

WIBOR 3M

+

4,50 %

   

     Oprocentowanie kredytu nalicza się wg stawki średniej WIBOR 3M plus marża Banku.

     Wysokość stawki WIBOR 3M zmieniana będzie na początku każdego miesiąca

     Od udzielonego kredytu Bank będzie pobierał prowizje i opłaty w następujących 

     Wysokościach:

       Prowizje i opłaty od kredytu BIZNES

 

Obrotowy w rachunku bieżącym

0,50 %

50,00 zł

Posiadacze rachunków bieżących

Prowizja za gotowość finansową

2,00 %

x

Od salda pozabilansowego

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

200,00 zł

x

Wszyscy wnioskodawcy

Pozostałe opłaty i prowizje

x

x

Wg TOiP

 

Warunkiem skorzystania z kredytu BIZNES ze stopą WIBOR 3M jest posiadanie lub założenie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie z prawidłową obsługą finansową. Ponadto Bank udostępnia na warunkach preferencyjnych - do 1 roku bezpłatny - od dnia udzielenia kredytu dostęp do usług:

 1. eBankNet (mikroprzedsiębiorstwa i małe podmioty gospodarcze);
 2. eCorpoNet (MŚP);
 3. jSMSbanking;
 4. Karta VISA Buzines lub inna;
 5. Rachunki bieżące i terminowe walutowe.
 6. Szeroki wybór produktów ubezpieczeniowych – płatny wg stawek TU i na zasadach OWU Concordia.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 831481 osób