BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Sobota 23 Marca 2019 r.  
Pelagii, Feliksa, Zbysława

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Klienci biznesowi   /   Kredyty inwestycyjne   /   

Treść strony

Kredyty inwestycyjne

 Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy.

Kredyty inwestycyjne, mogą być udzielane na okres do 10 lat, w uzasadnionych przypadkach maksymalnie na okres do 15 lat.

Nasz Bank oferuje:

  Kredyt inwestycyjny „BIZNES”

Lp.

Rodzaj kredytu

inwestycyjnego

Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M + marża Banku

Grupa Ryzyka kredytowego

Grupa I

(normalne i pod obserwacją)

Grupa II (normalne i pod obserwacją)

Grupa III

(poniżej standardu)

1

Do 5 lat w rachunku

kredytowym

WIBOR 3M

+

2,55 %

WIBOR 3M

+

2,65 %

WIBOR 3M

+

4,50 %

2

Powyżej 5 lat do 10 lat w rachunku kredytowym

WIBOR 3M

+

2,75 %

WIBOR 3M

+

3,05 %

WIBOR 3M

+

4,85 %

     Oprocentowanie kredytu nalicza się wg stawki średniej WIBOR 3M plus marża Banku.

     Wysokość stawki WIBOR 3M zmieniana będzie na początku każdego miesiąca

   

     Od udzielonego kredytu Bank będzie pobierał prowizje i opłaty w następujących 

     Wysokościach:

       Prowizje i opłaty od kredytu BIZNES

 

Inwestycyjny 

1,20 %

50,00 zł

Dla posiadaczy aktywnych rachunków bieżących w BS

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

200,00 zł

x

Wszyscy wnioskodawcy

Pozostałe opłaty i prowizje

x

x

Wg TOiP

Warunkiem skorzystania z kredytu BIZNES ze stopą WIBOR 3M jest posiadanie lub założenie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie z prawidłową obsługą finansową. Ponadto Bank udostępnia na warunkach preferencyjnych - do 1 roku bezpłatny - od dnia udzielenia kredytu dostęp do usług:

 1. eBankNet (mikroprzedsiębiorstwa i małe podmioty gospodarcze);
 2. eCorpoNet (MŚP);
 3. jSMSbanking;
 4. Karta VISA Buzines lub inna;
 5. Rachunki bieżące i terminowe walutowe.
 6. Szeroki wybór produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez WTUŻiR Concordia Capital S.A., Concordia Polska TUW oraz MACIF Życie TUW.
 7. odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym.

 KREDYT FABRYCZNY URSUS

na zakup ciągników, maszyn i urządzeń firmy URSUS S.A. 

 •  wkład własny od 0%,
 •  okres kredytowania do 15 lat,
 •  okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne wg. stawki WIBOR 3M + marża 2,5%,
 •  prowizja od udzielonego kredytu 0%,
 • spłata kredytu w ratach malejących.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1112134 osób