BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Sobota 20 Stycznia 2018 r.  
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Klienci biznesowi   /   Kredyty inwestycyjne   /   

Treść strony

Kredyty inwestycyjne

1. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy.

Kredyty inwestycyjne, mogą być udzielane na okres do 10 lat, w uzasadnionych przypadkach maksymalnie na okres do 15 lat.

Kredyt inwestycyjny oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej Uchwałą Zarządu Banku.

Oprocentowanie już od 7,00% w stosunku rocznym.

 

Kredyt inwestycyjny "DOBRY KREDYT GOSPODARCZY"

 1. Kredyt udzielany jest z terminem spłaty do 10 lat.
 2. Możliwość karencji w spłacie rat kapitału do 1 roku.
 3. Oprocentowanie wg. zmiennej stopy procentowej w wysokości:
 •  od 6,6 % w stosunku rocznym, z terminem spłaty do 5 lat,
 •  od 7,6 % w stosunku rocznym, z terminem spłaty powyżej 5 lat.

Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 1,2 %, min. 20,00 zł., dla posiadaczy rachunków bieżących w Banku, dla pozostałych klientów 2,0 %, min. 20,00 zł.

 

2. Kredyt „Szybka inwestycja” przeznaczony jest na finansowanie inwestycji związanych z:

 1. zakupem środków transportu;
 2. zakupem maszyn i urządzeń;
 3. zakupem nieruchomości;
 4. spłatą kredytu inwestycyjnego w innym Banku;
 5. wykupem środków trwałych z leasingu.

Kredytowaniu mogą podlegać:

 1. nowe środki trwałe, których rok produkcji, co najwyżej poprzedza rok złożenia wniosku o kredyt;
 2. używane środki trwałe, których rok produkcji poprzedza rok złożenia wniosku co najwyżej o 10 lat przy czym kupowane środki trwałe spełniają wymogi w zakresie aktualnie obowiązujących norm ekologicznych, a środki transportu spełniają wymogi techniczne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.

W przypadku refinansowania nakładów już poniesionych przez Kredytobiorcę, finansowaniem objęte mogą być środki trwałe zakupione w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

 1. Maksymalna kwota kredytu wynosi 500.000 zł.
 2. Jeden Klient może korzystać z kilku transakcji w ramach kredytu, jednak łączna suma zaangażowań Banku wobec Kredytobiorcy w ramach tego produktu nie może jednocześnie przekroczyć 500.000 zł.
 3. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł.
 4. Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat.
 5. Bank dopuszcza możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu (kapitał). Karencja w spłacie nie może być dłuższa niż 12 miesięcy.

Kredyt inwestycyjny "Szybka inwestycja" oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej Uchwałą Zarządu Banku.

Oprocentowanie już od 7,00% w stosunku rocznym.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

Od 6 maja br. nasz Bank oferuje "DOBRY KREDYT GOSPODARCZY":

1)      kredyt inwestycyjny, z terminem spłaty do 10 lat, z możliwą karencją w spłacie rat kapitału do 1 roku, oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej:

 •   okres kredytowania do 5 lat, oprocentowanie od 6,6% w stosunku rocznym,
 •  okres kredytowania powyżej 5 lat, oprocentowanie od 7,6% w stosunku rocznym,
 •  prowizja od udzielonego kredytu 1,2%  dla posiadaczy rachunków bieżących w Banku, dla pozostałych  klientów 2,0% min. 20,00 PLN.

2)      kredyt obrotowy, z terminem spłaty do 5 lat, z możliwą karencją w spłacie rat kapitału do 1 roku, oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej:

 •   okres kredytowania do 1 roku, oprocentowanie od 6,8% w stosunku rocznym,
 •  okres kredytowania do 3 lat, oprocentowanie od 7,3% w stosunku rocznym,
 •  okres kredytowania powyżej  3 lat, oprocentowanie od 7,7% w stosunku rocznym
 •  prowizja od udzielonego kredytu 0,5%  dla posiadaczy rachunków bieżących w Banku, dla pozostałych klientów 2,0% min. 20,00 PLN.

Od 11.07.2016 r. nasz Bank oferuje:

  Kredyt inwestycyjny „BIZNES”

Lp.

Rodzaj kredytu

inwestycyjnego

Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M + marża Banku

Grupa Ryzyka kredytowego

Grupa I

(normalne i pod obserwacją)

Grupa II (normalne i pod obserwacją)

Grupa III

(poniżej standardu)

1

Do 5 lat w rachunku

kredytowym

WIBOR 3M

+

2,55 %

WIBOR 3M

+

2,65 %

WIBOR 3M

+

4,50 %

2

Powyżej 5 lat do 10 lat w rachunku kredytowym

WIBOR 3M

+

2,75 %

WIBOR 3M

+

3,05 %

WIBOR 3M

+

4,85 %

 

     Oprocentowanie kredytu nalicza się wg stawki średniej WIBOR 3M plus marża Banku.

     Wysokość stawki WIBOR 3M zmieniana będzie na początku każdego miesiąca

   

     Od udzielonego kredytu Bank będzie pobierał prowizje i opłaty w następujących 

     Wysokościach:

       Prowizje i opłaty od kredytu BIZNES

 

Inwestycyjny 

1,20 %

50,00 zł

Dla posiadaczy aktywnych rachunków bieżących w BS

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

200,00 zł

x

Wszyscy wnioskodawcy

Pozostałe opłaty i prowizje

x

x

Wg TOiP

Warunkiem skorzystania z kredytu BIZNES ze stopą WIBOR 3M jest posiadanie lub założenie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie z prawidłową obsługą finansową. Ponadto Bank udostępnia na warunkach preferencyjnych - do 1 roku bezpłatny - od dnia udzielenia kredytu dostęp do usług:

 1. eBankNet (mikroprzedsiębiorstwa i małe podmioty gospodarcze);
 2. eCorpoNet (MŚP);
 3. jSMSbanking;
 4. Karta VISA Buzines lub inna;
 5. Rachunki bieżące i terminowe walutowe.
 6. Szeroki wybór produktów ubezpieczeniowych – płatny wg stawek TU i na zasadach OWU Concordia
 7. odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 831497 osób