BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Czwartek 27 Czerwca 2019 r.  
Cyryla, Władysława, Maryli

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Klienci indywidualni   /   Kredyty mieszkaniowe   /   

Treść strony

Kredyty mieszkaniowe

1. „Dobry Kredyt Mieszkaniowy Plus” 

 • Okres kredytowania do 240 miesięcy.
 • Oprocentowanie kredytu wg. stawki  WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 3,05% 
 • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu dla klientów posiadających rachunek bieżący,  ROR lub EFEKT 1,50%, dla pozostałych klientów 3,00% nie mniej niż 150,00 zł.
 • Karencja w spłacie rat do 24 miesięcy.

jest przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych:

1. zakup działki budowlanej;

2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;

6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu   jednorodzinnego,
b. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem     bieżących  konserwacji   i remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji,
c. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

9.  inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową   lub dewelopera):

a. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji;

10. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

11. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,08 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 4,77 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 3,05%. Równe raty miesięczne: 239 rat po 1 295,19 PLN i 1 rata 1.294,40 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 114.063,81 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 110.844,81 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 000 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia się następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych  dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 314.063,81 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Dobry kredyt mieszkaniowy Plus” na 6 maja 2019 r.

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1161886 osób