BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Sobota 20 Stycznia 2018 r.  
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Rolnicy   /   

Treść strony

Kredyty dla rolników

Bank udziela kredytów osobom fizycznym i prawnym  prowadzącym działalność rolniczą lub produkcję w działach specjalnych produkcji rolnej.

Udziela się następujących rodzajów kredytów:

 1. ze względu na okres kredytowania:
 1. krótkoterminowych - z okresem kredytowania do 1 roku,
 2. średnioterminowych - z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
 3. długoterminowych - z okresem kredytowania powyżej 3 lat,

       2.   ze względu na przedmiot kredytowania:

 1. obrotowych, przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych.
 2. inwestycyjnych, przeznaczonych na:
 • zakup i modernizację maszyn i urządzeń służących do prowadzenia działalności rolniczej,
 • finansowanie inwestycji budowlanych służących prowadzeniu działalności rolniczej,
 • zakup inwentarza żywego,
 • zakup nieruchomości rolnych.

    NAJLEPSZA OFERTA !

"Kredyt nawozowy" na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej.

Kredyt jest krótkoterminowy z okresem spłaty do 12 miesięcy.

Kwota kredytu do 1.500,00 zł. na 1 ha użytków rolnych.

Kredyt oprocentowany jest wg. zmiennej stopy procentowej, która wynosi tylko 5,5% w stosunku rocznym.

Dla Klienta posiadającego rachunek bieżący lub ROR prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 0,5%, dla pozostałych Klientów zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Bankowych Banku Spółdzielczego w Kożuchowie dla Klientów instytucjonalnych. Minimalna  stawka prowizji wynosi nie mniej niż 20,00 zł.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

"Kredyt na zakup ziemi rolniczej" - kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych.
 • okres kredytowania do 15 lat, z możliwą karencją w spłacie rat kapitału do 2 lat,
 • raty płatne kwartalnie, półrocznie lub w okresach rocznych, 
 • oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej, indeksowanej wg stawki WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 3,0% w stosunku rocznym, raty odsetkowe płatne kwartalnie,
 •  prowizja od udzielonego kredytu 1,0%  dla posiadaczy rachunków bieżących w Banku, dla pozostałych klientów 2,0% min. 200,00 PLN,
 • prowizja za rozpatrzenie wniosku 200,00 PLN.

Nasz Bank oferuje "DOBRY KREDYT GOSPODARCZY":

 1.      kredyt inwestycyjny, z terminem spłaty do 10 lat, z możliwą karencją w spłacie rat kapitału do 1  roku,        oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej:

 •  okres kredytowania do 5 lat, oprocentowanie od 6,6% w stosunku rocznym,
 •  okres kredytowania powyżej 5 lat, oprocentowanie od 7,6% w stosunku rocznym,
 •  prowizja od udzielonego kredytu 1,2%  dla posiadaczy rachunków bieżących w Banku, dla pozostałych klientów 2,0% min. 20,00 PLN.

2.     kredyt obrotowy, z terminem spłaty do 5 lat, z możliwą karencją w spłacie rat kapitału do 1 roku, oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej:

 •   okres kredytowania do 1 roku, oprocentowanie od 6,8% w stosunku rocznym,
 •  okres kredytowania do 3 lat, oprocentowanie od 7,3% w stosunku rocznym,
 •  okres kredytowania powyżej  3 lat, oprocentowanie od 7,7% w stosunku rocznym
 •  prowizja od udzielonego kredytu 0,5%  dla posiadaczy rachunków bieżących w Banku, dla pozostałych klientów 2,0% min. 20,00 PL.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 831465 osób