BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Czwartek 27 Czerwca 2019 r.  
Cyryla, Władysława, Maryli

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Klienci indywidualni   /   

Treść strony

Kredyt Okazjonalny

wyświetl galerię w Cooliris
 • Kredyt okazjonalny
  Kredyt okazjonalny

Kredyty dla klientów indywidualnych

Kredyty dla klientów indywidualnych przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.

1. Kredyty adresowane są do osób fizycznych, osiągających dochody z tytułu:

 • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i kontraktu menedżerskiego;
 • emerytury;
 • renty inwalidzkiej;
 • renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku;
 • renty strukturalnej;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • wykonywania wolnego zawodu;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • umowy najmu lokalu;
 • umowy cywilno – prawnej;
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • dywidendy i odsetek z tytułu posiadanych aktywów finansowych.

2. Bank udziela kredytów w złotych.

3. Oprocentowanie kredytu, w zależności od okresu kredytowania, może być stałe albo zmienne.

 • Wysokość i rodzaj stóp procentowych ustalana jest Uchwałą Zarządu Banku.
 • Kwota kredytu nie może być niższa niż 500 zł z zastrzeżeniem uregulowań szczegółowych.
 • Przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów, rodzaju oferty.
 • Jeżeli o kredyt wnioskuje dwóch lub więcej klientów przy określaniu maksymalnej kwoty kredytu przyjmuje się sumę ich dochodów netto.
 • Okres kredytowania uzależniony jest od:
  - kwoty kredytu;
  - zdolności kredytowej kredytobiorcy/ców;
  - rodzaju oferty.
 • Maksymalny okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju oferty.
 • Spłata kredytu wraz z odsetkami może następować metodą:
  1. rat równych (annuitetowych), gdzie każda rata kapitałowo-odsetkowa jest równa, przy czym rata kapitałowa z każdym miesiącem rośnie a rata odsetkowa maleje (odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia);
  2. rat malejących, gdzie rata kapitałowo-odsetkowa składa się z równych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od aktualnego zadłużenia (ich wysokość maleje z każdym kolejnym miesiącem).

DRODZY KLIENCI - SPECJALNE OFERTY !

1. Kredyt "Jubileusz BS" przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.
 • Okres kredytowania do 120 miesięcy.
 • Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi tylko 6,09% w stosunku rocznym dla kredytów udzielanych do 3 lat i 6,29% dla kredytów udzielanych powyżej 3 do 10 lat.
 • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu dla klientów posiadających rachunek bieżący,  ROR lub inny aktywny wynosi 2,00%, dla pozostałych klientów 3,50% (min. 50,00 zł. dla kredytów do 3 lat i min. 100,00 zł dla kredytów powyżej 3 lat)
 • Karencja w spłacie rat do 3 miesięcy.
 • Spłata kredytu w równych ratach miesięcznych kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych).

 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,79% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł, okres spłaty przez 24 miesiące, w równych ratach kapitałowo-odsetkowych: 23 x 444,94 zł i 1 x 444,95 zł oprocentowanie w skali roku 6,09%, prowizja od kwoty udzielonego kredytu 2,00%, ubezpieczenie 1,416%. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 1.020,17 zł. w tym prowizja 200,00 zł, ubezpieczenie 141,60 zł. Całkowita kwota do zapłaty 11.020,17 zł. 

2. Kredyt "Dobry Kredyt Mieszkaniowy Plus" przeznaczony na cele mieszkaniowe.
 • Okres kredytowania do 240 miesięcy.
 • Oprocentowanie kredytu wg. stawki  WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 3,05% 
 • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu dla klientów posiadających rachunek bieżący,  ROR lub EFEKT 1,50%, dla pozostałych klientów 3,00% nie mniej niż 150,00 zł.
 • Karencja w spłacie rat do 24 miesięcy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,08 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 4,77 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 3,05%. Równe raty miesięczne: 239 rat po 1 295,19 PLN i 1 rata 1.294,40 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 114.063,81 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 110.844,81 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 000 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia się następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych  dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 314.063,81 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Dobry kredyt mieszkaniowy Plus” na 6 maja 2019 r.

 

3. „Wygodny Kredyt” przeznaczony jest na finansowanie bieżących wydatków. 

Udzielany  na okres do 24 m-cy, w kwocie do 30.000,00 zł z karencją w spłacie rat do 3 miesięcy.
Oprocentowany wg stałej stopy procentowej, która wynosi 6,90% w stosunku rocznym.
Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi:

 • 1,50% dla posiadaczy rachunków ROR, EFEKT i RB min. 50,00 zł
 • 2,50% dla pozostałych klientów min. 50,00 zł.

Kredyt dostępny jest od 05.09.2016 r. do odwołania

 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,30% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł, okres spłaty 24 miesiące, prowizja od kwoty udzielonego kredytu 1,50%,, ubezpieczenie 1,416 %, całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 1.025,23 zł, całkowita kwota do zapłaty 11.025,23 zł, raty równe: 23 w wys. po 447,23 zł, ostatnia w wys. 447,34 zł. 

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

4. "Kredyt Okazjonalny" przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.
 • Okres kredytowania do 12 miesięcy.
 • Kwota kredytu do 20.000,00 zł.
 • Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi tylko 4,10% w stosunku rocznym.
 • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu dla klientów posiadających rachunek bieżący,  ROR, EFEKT wynosi 1,50%, dla pozostałych klientów 2,50% nie mniej niż 50,00 zł.
 • Spłata kredytu wraz z odsetkami w ratach miesięcznych annuitetowych.
 • Karencja w spłacie rat do 3 miesięcy.

 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 7,16% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł, okres spłaty przez 12 miesięcy, w równych ratach kapitałowo-odsetkowych: 11 x 425,96 zł i 1 x 425,95 zł oprocentowanie w skali roku 4,10%, prowizja od kwoty udzielonego kredytu 1,50% tj. 75,00 zł, ubezpieczenie płatne jednorazowo w kwocie 64,00 zł.  Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 250,51 zł. Całkowita kwota do zapłaty 5.250,51 zł. 

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.
 
 
 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1161883 osób