BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Piątek 20 Września 2019 r.  
Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Kredyty   /   Klienci indywidualni   /   

Treść strony

Kredyt Okazjonalny

wyświetl galerię w Cooliris
 • Kredyt okazjonalny
  Kredyt okazjonalny

Kredyty dla klientów indywidualnych

Kredyty dla klientów indywidualnych przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.

1. Kredyty adresowane są do osób fizycznych, osiągających dochody z tytułu:

 • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i kontraktu menedżerskiego;
 • emerytury;
 • renty inwalidzkiej;
 • renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku;
 • renty strukturalnej;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • wykonywania wolnego zawodu;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • umowy najmu lokalu;
 • umowy cywilno – prawnej;
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • dywidendy i odsetek z tytułu posiadanych aktywów finansowych.

2. Bank udziela kredytów w złotych.

3. Oprocentowanie kredytu, w zależności od okresu kredytowania, może być stałe albo zmienne.

 • Wysokość i rodzaj stóp procentowych ustalana jest Uchwałą Zarządu Banku.
 • Kwota kredytu nie może być niższa niż 500 zł z zastrzeżeniem uregulowań szczegółowych.
 • Przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów, rodzaju oferty.
 • Jeżeli o kredyt wnioskuje dwóch lub więcej klientów przy określaniu maksymalnej kwoty kredytu przyjmuje się sumę ich dochodów netto.
 • Okres kredytowania uzależniony jest od:
  - kwoty kredytu;
  - zdolności kredytowej kredytobiorcy/ców;
  - rodzaju oferty.
 • Maksymalny okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju oferty.
 • Spłata kredytu wraz z odsetkami może następować metodą:
  1. rat równych (annuitetowych), gdzie każda rata kapitałowo-odsetkowa jest równa, przy czym rata kapitałowa z każdym miesiącem rośnie a rata odsetkowa maleje (odsetki naliczane są od aktualnego zadłużenia);
  2. rat malejących, gdzie rata kapitałowo-odsetkowa składa się z równych rat kapitałowych i odsetek naliczanych od aktualnego zadłużenia (ich wysokość maleje z każdym kolejnym miesiącem).

DRODZY KLIENCI - SPECJALNE OFERTY !

1. Kredyt "Jubileusz BS" przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.
 • Okres kredytowania do 120 miesięcy.
 • Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi tylko 6,09% w stosunku rocznym dla kredytów udzielanych do 3 lat i 6,29% dla kredytów udzielanych powyżej 3 do 10 lat.
 • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu dla klientów banku* wynosi 3,00%, dla pozostałych klientów 5,00% (min. 100,00 zł. dla kredytów do 3 lat i min. 150,00 zł dla kredytów powyżej 3 lat)
 • Karencja w spłacie rat do 3 miesięcy.
 • Spłata kredytu w równych ratach miesięcznych kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych).

 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 12,02% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł, okres spłaty przez 24 miesiące, w równych ratach kapitałowo-odsetkowych: 23 x 443,64 zł i 1 x 443,51 zł oprocentowanie w skali roku 6,09%, prowizja od kwoty udzielonego kredytu 3,00%, ubezpieczenie: składka jednorazowa 221,00 zł. Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 1.168,23 zł. w tym prowizja 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty 11.168,23 zł. 

2. Kredyt "Dobry Kredyt Mieszkaniowy Plus" przeznaczony na cele mieszkaniowe.
 • Okres kredytowania do 240 miesięcy.
 • Oprocentowanie kredytu wg. stawki  WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 3,05% 
 • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu dla klientów banku 3,00%, dla pozostałych klientów 5,00% nie mniej niż 500,00 zł.
 • Karencja w spłacie rat do 24 miesięcy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,27 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 4,77 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 3,05%. Równe raty miesięczne: 239 rat po 1 294,98 PLN i 1 rata 1.294,49 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 117.013,71 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 110.794,71 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6.000 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia się następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych  dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 317.013,71 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Dobry kredyt mieszkaniowy Plus” na 10 września 2019 r.

 

3. "Kredyt Okazjonalny" przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.
 • Okres kredytowania do 12 miesięcy.
 • Kwota kredytu do 20.000,00 zł.
 • Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi tylko 4,10% w stosunku rocznym.
 • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu dla klientów banku* wynosi 3,00%, dla pozostałych klientów 5,00% nie mniej niż 50,00 zł.
 • Spłata kredytu wraz z odsetkami w ratach miesięcznych annuitetowych.
 • Karencja w spłacie rat do 3 miesięcy.

 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 13,05% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł, okres spłaty przez 12 miesięcy, w równych ratach kapitałowo-odsetkowych: 11 x 425,98 zł i 1 x 426,05 zł oprocentowanie w skali roku 4,10%, prowizja od kwoty udzielonego kredytu 3,00% tj. 150,00 zł, ubezpieczenie płatne jednorazowo w kwocie 64,00 zł.  Całkowity koszt kredytu dla powyższego przykładu wynosi 325,80 zł. Całkowita kwota do zapłaty 5.325,80 zł. 

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 14% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.
Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

* Klient banku – osoba fizyczna  posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie  od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe.

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1207314 osób